Økte fondsverdiene med 641 millioner i april

April ble en en måned med positiv uvikling for fondssparerne i Norge, og verdien økte totalt sett med solide 641 millioner kroner.

136,4 milliarder i fond

Norske småsparere blir stadig mer interessert i fondssparing og ved inngangen til mai hadde vi 136,4 milliarder kroner plassert i fond, og derav var 85 milliarder av disse plassert i aksjefond. I løpet av april hadde beholdningen i aksjefond hatt en oppgang på 374 millioner kroner, står det å lese på Hegnar.no.

aksjemegler kontor

I går kom det imidlertid tall fra Verdipapirfondenes Forening som opplyste at personkunder løste inn fondsandeler for 267 millioner kroner netto i april, men allikevel steg verdien.

Beholdningsverdien opp 374 millioner

Beholdningsverdien gikk altså opp 374 millioner, og dette beløpet er et resultat av tegning/innløsning og verdistigning. Som sagt ble det tegnet andeler for 374 millioner kroner, samtidig som det ble løst inn for 267 millioner kroner – og det er dette som gir en verdistigning på 641 millioner kroner (374 + 267).

Verdistigning på totalt 593 milioner så langt i 2014

Hvis vi ser på den samme utviklingen over årets 4 første måneder sitter vi igjen med følgende regnestykke: Aksjefondsbeholdningen disse månedene har gått ned med 1.332 millioner kroner, mens sparerne har innløst for 1.925 millioner kroner. Verdistigningen for aksjefondene hittil i år vil derfor være på 593 millioner kroner.

Les mer om det forskjellige formene for verdipapirfond i vår store artikkel, og øk din kunnskap.