Hver 4. husholdning kan ende opp med gjeld over pipa

En av årets store begivenheter når det kommer til økonomi var sentralbanksjef Øystein Olsens årstale på Grand Hotel i går foran 300 gjester. Bildet han malte av norsk økonomi var langt i fra så optimistisk som mange kanskje hadde håpet på.

Spesielt bet vi her på ToppFinans.com oss merke i at sentralbanksjefen påpekte at med et fall i boligprisene på 30% vil hver fjerde husholdning her til lands sitte igjen med et lån som er høyere enn boligens verdi. Det betyr i praksis at vi har lån over pipa.

Fra særstilling til omstilling

Å si at han var negativ i sine uttalelser om norsk økonomi vil være å dra ordene hans for langt, men at vi nærmer oss en slags normalisering i forhold til andre land vil være mer korrekt. Han sa at Norge nå var på tur til å bevege seg fra en særstilling til en nødvendig omstilling, og kom derfor med en advarsel mot en stor lønnsfest i tiden som kommer. Kort fortalt betyr det at AS Norges reise fra en økonomi basert på olje ikke kommer til å bli like velsmurt og glatt som den reisen vi hadde inn i den oljebaserte økonomien. Han påpekte også at de lave rentene vi har i dag øker risikoen for at formueprisene og gjelden reiser seg til nivåer som ikke lar seg opprettholde over tid.

Finansielle ubalanser bekymrer

Noe annet som bekymrer sentralbanksjefen nå om dagen er de finansielle ubalansene som er i emning. Han retter her fingeren mot det faktum at 30-åringer i dag har en gjeld som er tre ganger så høy som den disponible inntekten deres, og dette er markant ‘forverring’ i forhold til hva situasjonen var tilbake i 1992. Den gangen hadde 30-åringene en gjeld som tilsvarte det dobbelte av inntekten. Han forklarer at det er en stor andel mennesker i denne aldersgruppen som har tatt store lån for å kjøpe seg både hytter og boliger, og han mistenker at dette er blitt gjort med tanke på forhåpninger om en inntektsvekst som fortsatt skal være høy, og som vi allerede har skrevet advarte han mot fremtidige lønnsfester.

Faktum er at gjennomsnittsprisene på boliger har doblet seg i løpet av de siste ti årene, og om galoppen i forhold til boligpriser og gjeld fortsetter vil sentralbanken vurdere tiltak. Han nevner blant annet den motsykliske kapitalbufferen til bankene som et alternativ.