1 av 3 nordmenn ser lyst på økonomien

Ola og Kari Nordmann ser lyst på fremtiden når det kommer til personlig økonomi, og det kan det se ut som at de har god grunn til.

Det er flere årsaker til at optimismen råder, og faktisk er det så mange som 1 av 3 som ser for seg en forbedring i sin personlige økonomi i året som kommer.

Bedre kontroll

Som sagt er det flere faktorer som gjør at nordmenn ser tegn til forbedringer i egen økonomi, og blant disse er forventet lønnsvekst, billigere mat, gunstig rente og et bedre kontrollert forbruk sentrale elementer i følge RB.no.

økonomisk optimisme

I den samme nyhetssaken som det refereres til i lenken kommer det fram at denne optimismen er omtrent den samme som for et halvt år siden, og det er først og fremst yngre og de med dårlig lønn som har troen på ta de skal få en romsligere økonomi. De over 40 har et mer nøkternt syn på saken og ser ikke for seg de helt store endringene.

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, samtykker i at det ser godt ut for norsk privatøkonomi, og klarer ikke å se noen faretegn i horisonten.

Fornuften i forsetet

Selv om det er gode fremtidsutsikter er det mange som bruker fornuften når de skal forvalte sine penger, og faktisk er det slik at 3 av 4 sparer regelmessig – og det innebærer både kortsiktig og langsiktig sparing. Lave renter, lav arbeidsledighet og sterk økonomi blant folk flest sørger for at vi faktisk sparer litt ekstra når vi først er i gang – det vil si at man også prøver å opparbeide seg en buffer til uforutsette utgifter.

Uforutsette ting kan skje og da er det viktig å fokusere på nedbetaling av gjeld og en kontrollert økonomi hvor man legger av penger til den dagen det kanskje skjærer seg.

For liten buffer?

At det legges tilside penger er naturligvis positivt, men spørsmålet er om det monner nok. 2 av 3 personer har spart opp en liten buffer, men det er ikke slik at den nødvendigvis er så stor. Det er slik at om en regning på 25.000 kroner dukker opp, så vil omtrent 1 av 3 få problemer med å gjøre opp for seg. Det er derfor viktig å spare jevnt og trutt hver eneste måned, og hvis man har litt ekstra til overs har man naturligvis muligheten til å legge også dette til side – da skal du se at det fort blir en fin pengereserve i bakhånd.

Når det gjelder dette med bufferkonto er det én ting det er viktig å tenke på: bufferen må naturligvis tilpasses etter hvilke plutselige utgifter som kan komme. Har du ikke bil og leier bolig, og kanskje har få eiendeler, er det faktisk ikke så store muligheter for at man får svære regninger i postkassen, og bufferen trenger da nødvendigvis ikke å være så stor.