Kredittkort mot konkurser

Det er allment kjent at kredittkort og bruken av disse er sterkt kritisert i mediene, og i all hovedsak kan vi nokså udokumentert konstatere at dette skyldes ukontrollert og lemfeldig bruk av innehaverene.

Kredittkortet har imidlertid en meget bra, men kanskje noe ukjent funksjon som mange ikke er klar over, og det er at det beskytter deg mot konkurser. Grunnen til dette ligger faktisk nedfelt i norsk lovgivning og er derfor en ubestridelig rett for deg som forbruker.

I artikkelen på denne siden gir vi deg litt bakgrunnsinformasjon om dette og hvordan en slik rettighet i praksis fungerer. Vi vil også gi deg noen tips om hvor og når det kan være greit å bruke kredittkortet for å sikre seg mot konkurser.

Hva er en konkurs?

En konkurs er et juridisk begrep som betyr at man tar beslag i eiendelene til en skyldner/virksomhet slik at de kan selges for å dekke kravene til kreditorene. For at en konkurs skal kunne inntreffe må virksomheten/bedriften være i en slik forfatning at den ikke klare å betale sine løpende utgifter – altså at den er insolvent.

Problemet med en konkurs for vanlige forbrukere er at det ikke er nok midler i konkursboet til å dekke alle utestående krav. Er det f.eks. slik at du har bestilt en vare som du ikke har mottatt grunnet en konkurs, så kan du faktisk regne pengene dine for tapt. Årsaken til det er at det er andre og større/viktigere krav som prioriteres, og bobestyrerens (den som styrer konkursbehandlingen) oppgave blir å dekke inn mest mulig av virksomhetens gjeld. De største kravene blir derfor de viktigste.

Når skal kredittkortet brukes?

Når vi kjøper en vare/tjeneste kan dette foregå på to forskjellige måter: enten ved forskuddsbetaling eller ved at man betaler på stedet og får nyte godt av varen/tjenesten umiddelbart. Når vi går i butikken og handler klær og mat betaler vi der og da, og får til gjengjeld med oss varene med én gang.

Når det gjelder forskuddsbetaling stiller saken seg litt annerledes. Dette er tilfeller hvor man betaler men først får varen/tjenesten i etterkant. Hvor lenge i etterkant vil variere alt etter hva det er man kjøper, men poenget er allikevel det samme: vi har betalt for noe vi ennå ikke er fått.

Dette er vanligere enn hva man skulle tro og eksempler på slike anskaffelser kan være kjøp av innredning til kjøkkenet, hvitevarer, møbler, konsertbilletter og ferieturer for å nevne noe. Listen er lang og det understreker faktumet at man forhåndsbetaler oftere enn hva man skulle tro.

Det er i tilfeller hvor det er store beløp på spill og hvor man betaler på forhånd at bruken av kredittkort vil fungere som en sikkerhetsline for deg som forbruker, og når det i tillegg er regulert gjennom Finansavtaleloven er det i utgangspunktet ingenting å grunne over.

Faren med forhåndsbetaling

Som du kanskje har skjønt, så vil vi dithen i artikkelen at vi ønsker å understreke faren med forhåndsbetaling. Årsaken til det er at du da blir sårbar økonomisk hvis leverandøren slås konkurs før du har fått varen/tjenesten du har betalt for. Hvor sårbar man blir er selvfølgelig avhengig av beløpet man har betalt, men uansett er det surt å miste penger man har lagt ut. Selv om beløpet er betydelig for deg er det sannsynligvis bare en liten del av virksomhetens gjeld, og ditt krav vil da etter all sannsynlighet ikke bli refundert og du vil da i realiteten ha tapt pengene.

Redningen!

Hvis du har tenkt å oppgradere stuen din og tenker på å kjøpe deg nye spisemøbler og sofa fra en leverandør, så kan det som du sikkert vet dreie seg om store beløp. I tilfeller som dette vil man ofte måtte betale på forhånd før møblene bestilles og leveres til deg – og det er da du skal betale for deg med kredittkortet. Kredittkortregningen betaler du deretter ned etterpå med de pengene du opprinnelig hadde tenkt å bruke til kjøpet.

Når kjøpet er gjennomført med kredittkortet er det automatisk omfattet av Finansavtaleloven bestemmelser angående handel på kreditt. Her kommer det tydelig frem at du som forbruker har rett til å få pengene dine refundert av kredittyter hvis du har betalt for en vare som ikke har blitt levert grunnet en konkurs. Hvis du da ikke får møblene du har bestilt på grunn av konkurs hos leverandør, kan du rette et krav mot banken som har utstedt kredittkortet ditt og kreve pengene refundert.

Verre er det faktisk ikke, og eksemplet lar seg videreføre til ferieturer, konsertbilletter og mange andre kjøp. Forhåndsbetaling er nødvendig i svært mange tilfeller i hverdagen vår, men det er unødvendig at du skal sette dine egne surt oppsparte penger over styr fordi en leverandør ikke klarer å leve opp til sine forpliktelser.