Også våre naboer i øst, og da tenker vi naturligvis på Sverige, har et mangfoldig lånemarked akkurat som oss, men det er allikevel noen små elementer som skiller disse markedene fra hverandre.

Som naboland er det naturlig å se over grensen når vi skal sammenligne oss med noen og dette gjør vi naturligvis også når det er snakk om kredittfinansiering. Vi har tatt utgangspunkt i det vi kunne finne på nettstedet til Sverigekredit.se for å øke vår kunnskap om det svenske lånemarkedet.

Blancolån

Det er først og fremst begrepene som fascinerer oss når det kommer til kreditt i Sverige, og spesielt interessant er begrepet ‘blancolån’ som anvendes der. Med blancolån mener man kort og godt et lån uten sikkerhet/usikret lån, som denne formen for finansiering gjerne betegnes som i Norge. Så mens blancolån blir det videste begrepet i Sverige vil lån uten sikkerhet muligens kunne karakteriseres som det samme i Norge, men under dette paraplybegrepet har svenskene andre lån som vi ikke kjenner så godt til.

sverige-blancolån

Det er som nevnt en annen forskjell mellom Sverige og oss, og det er de produktene som vi må kunne betegne som mikrolån. Slike lån er ikke spesielt vanlige i Norge men i Sverige er det langt mer normalt med såkalte ‘snabblån’ eller ‘SMS-lån’. Går man for slike lån kan man faktisk låne så lave beløp som 500 kroner, og det nærmeste vi kommer dette her til lands er smålånene hvor 1.000 kroner er grensen.

Lånetilbud i Sverige

Men vi er først og fremst ute etter å se hva lånemarkedet består av i Sverige, og da starter vi gjerne med privatlånet. Dette er Norges svar på forbrukslån og er den låneformen hvor man kan låne de største beløpene. Tilbudene her går fra 5.000 kroner til 500.000 kroner og hvor løpetiden er helt opptil 15 år. Dette samsvarer med det vi har i Norge og forøvrig er betingelsene nokså lik: man kan bruke pengene til det man ønsker og man behøver ikke å tilby banken noen form for sikkerhet.

I tillegg til privatlånet har vi altså de allerede omtalte mikrolånene hvor man kan låne ekstremt lave beløp med forholdsvis kort tilbakebetalingstid (1-24 måneder). Disse snabblånene er dyre hvis man ser på den effektive renten, men ettersom nedbetalingstiden er så kort blir ikke kostnadene samlet sett så store. Det er dog viktig at man betaler ned så fort som mulig.

SMS-lånet er spesielt på den måten at man kan søke og legitimere seg via SMS og faktisk få lån helt opptil 10.000 kroner – via mobiltelefonen.

Til slutt har naturligvis også svenskene sine kredittkort – akkurat som vi har det. Slike kort er populære over hele verden og anbefales selvsagt brukt når man er på reise i utlandet eller når man skal forhåndsbetale varer. Det er bestandig trygt å ha banken som en buffer mellom selger og ens egen økonomi.