Hva er en uføreforsikring og har du bruk for en slik? Vi kan i hvert fall svare et klart og tydelig ‘ja’ på at du har behov for en slik forsikring, og videre i artikkelen skal du få litt mer kunnskap om hva denne forsikringen innebærer.

Det er mange som er og blir uføre i Norge av forskjellige årsaker, og det er derfor viktig at man sikrer seg økonomisk i så måte. Det her uføreforsikringen kommer inn i bildet.

Hvorfor er det viktig å ha en slik forsikring?

Før vi svarer på dette spørsmålet kan det være greit å se litt nærmere på hva en uføreforsikring er. Kort fortalt vil en uføreforsikring gi deg en bedre økonomisk hverdag hvis du skulle havne i den situasjonen at du skulle bli arbeidsufør som følge av sykdom eller skade, eventuelt andre ting.

Grunnen til at forsikringen blir så viktig er at om du blir ufør vil du ha rett på en økonomisk støtte fra Folketrygden, men faktum er at denne støtten ikke er tilstrekkelig for å dekke den levenstandarden du hadde før du ble ufør. Litt forenklet, men allikevel brutalt nok, kan man si at man får inntekten sin halvvert hvis man kun skal støtte seg på Folketrygden.

Ved å tegne en skikkelig uføreforsikring vil du dermed være i en posisjon hvor du dekker inn differansen som finnes mellom trygden og den gamle lønnen din, slik at du kan ikke trenger å innskrenke livet ditt selv om du har blitt arbeidsufør. Å bli ufør er ikke noe man ønsker å bli, og å bli rammet økonomisk i tillegg vil derfor kunne bli en ekstrabelastning for den det gjelder.

Kostnader

Hva prisen på en slik forsikring er vil naturligvis variere mellom forsikringsselskapene, men man kan, med et lite forbehold, si at man med en årlig innbetaling på mellom 2.000 og 3.000 kroner vil få en solid årlig utbetaling. Er det vanskelig å betale inn slike beløp kan det være smart å slå den sammen med de andre forsikringene og betale inn månedsvis – selv om det kan bli litt dyrere i forbindelse til gebyr og avgifter. Med en slik innbetaling har du full dekning, og det er mulig å gjøre det enda billigere hvis man legger inn noen begrensninger i forsikringen.

Undersøk med ditt forsikringsselskap om uføreforsikring i dag.