Et forbrukslån er et usikret lån som kan brukes til akkurat hva som helst, og dette er en svært vanlig og populær finansiering i Norge i dag. Dette er i korte trekk de vanligste kjennetegnene og vi skal i artikkelen gi deg en enkel innføring i denne finansieringsmuligheten.

Usikret alternativ

Som vi allerede har nevnt så er forbrukslånet en usikret finansieringmetode, og det innebærer at du som søker ikke behøver å stille sikkerhet for de pengene du mottar av banken. Å stille sikkerhet betyr at du tilbyr banken noe igjen, altså en sikkerhet, hvis du ikke skulle greie å betjene utgiftene dine.

Hvis du for eksempel søker boliglån i banken din er du nødt til å stille sikkerhet i huset slik at banken kan gjennomføre et tvangssalg for å drive inn pengene du er skyldig dem – hvis du skulle komme til å misligholde avtalen din. Man underskriver derfor et pantedokument før huskjøpet gjennomføres slik at banken er sikret.

Det er også av denne grunnen at bankene i dag ikke ønsker at man skal låne mer enn det huset er verdt ettersom dette innebærer en risiko for dem. I dag har man også innført et egenkapitalkrav på 15% av kjøpesummen, og faktisk har flere boligkjøpere benyttet seg av forbruksfinansiering for å klare dette – tvert i mot intensjonen med egenkapitalkravet.

Ettersom forbrukslånet ikke er sikret fører dette til at det er dyrere å betjene ettersom banken tar en større risiko. Den økte risikoen kompenseres det for ved at man som kunde må betale høyere renter.

forbrukslån-bilde-par

Fri bruk

En av forbrukslånets absolutt sterkeste sider det faktum at du som kunde kan bruke pengene til hva som helst. Banken stiller ingen spørsmål i så måte og så lenge du kvalifiserer til å motta det står du fritt til å bruke det på akkurat det du vil. Denne friheten vil være nyttig for noen og en risiko for andre, så her må man tenke seg nøye om.

Denne anvendelighetet gjør at man kan ha en buffer i tider som er vanskelig eller om man får uforutsette utgifter, men igjen er et forbrukslån akkurat dét det er: noe som skal betales tilbake, og det er derfor viktig at man har økonomisk kontroll og en plan med det man gjør. Som vi nevnte tidligere så har noen huskjøpere valgt å bruke denne formen for finansiering til å dekke inn egenkapitalkravet, og det sier litt om den posisjonen det har i Norge i dag.

Les mer hos Bank24 – Sammenlign forbrukslån.

Beløp, renter og gebyrer

Hvor mye penger man vil kunne låne vil variere fra bank til bank, og dette vil selvsagt også bero på hvilken økonomisk situasjon man befinner seg i når man søker. Minstegrense ligger på rundt 20.- 25.000 kroner, og ønsker man beløp som er lavere enn dette bør man vurdere kredittkort eller smålån.

Når det gjelder rentene så er det også her stor forskjell mellom finansaktørene, og faktorer som inntekt, beløp, nominell rente og gebyrer vil spille inn på hva den effektive renten blir. En tommelfingerregel blir derfor å søke i flere banker samtidig og deretter sammenligne tilbudene man får. Husk at bankene også gjør individuelle vurderinger som vil ha innvirkning på totalkostnadene på ditt lån.

Når det kommer til renter og gebyrer så er det etableringsgebyret og termingebyrene som først og fremst spiller inn på den effektive renten, og også her opereres det med forskjellige satser i de ulike bankene.

Krav til deg

Det stilles forskjellige krav hos bankene for å yte et lån til en kunde, og blant disse er inntekt og alder ofte avgjørende. Noen banker tilbyr produktene sine til de som er 18 år, mens andre banker kjører 20 år aldersgrense. En ryddig privatøkonomi er også avgjørende og det betyr at du i de aller fleste tilfeller vil få avslag på en søknad hvis du har registrerte betalingsanmerkninger og pågående innkassosaker på deg. Inntektskrav er også et vanlig klausul hos mange banker og inntekter på 100-200.000 kroner i året er å regne som en standard.

Kort behandlingstid

Å søke om et lån uten sikkerhet har etterhvert blitt en enkel og rask prosess, spesielt etter at bankene har tatt i bruk Bank-Id til hjelp. Selve søknaden er i for seg rask å fylle ut, men tradisjonelt sett er det signeringen av dokumentene som har ført til forsinkelser i prosessen. Med Bank-Id kan du nå signere alle dokumentene elektronisk og du unngår derfor den trege postgangen. Behandlingstiden blir derfor ofte bare på noen få virkedager.

Lån med betalingsanmerkning

Det er mange nordmenn som utestenges fra det tradisjonelle lånemarkedet på grunn av at de befinner seg i situasjon som bankene klassifiserer som ‘avvikende’. Man havner i denne kategorien hvis man har for eksempel betalingsanmerkninger, gjeld hos kemneren eller en inntekt som ikke er regelmessig – og dette gjelder for om lag 250.000 mennesker i Norge.

Markedet har imidlertid utviklet seg i de seneste årene og nå er det faktisk mulig å få lån med betalingsanmerkning. Enkelte banker opererer derfor nå med en policy hvor de aksepterer kunder som er i en såkalt risikokategori, og disse bankene ser i større grad på kundenes fremtidige betalingsevne fremfor hvilken betalingshistorikk de har.

Fokuset ligger derfor på at alle skal kunne få et lån, men at lånet gis ut i fra hver kundes personlige forutsetning. Har man råd til å betjene lånet samt at man kan stille en sikkerhet i en bolig, vil ikke en betalingsanmerkning eller en annen risikofaktor var en hindring for å få et lån.

Les artiklene våre som omhandler forbrukslån
* Slik finansierer du oppussingen
* Alt om renter
* Lån penger for å starte firma
* Gjeldsproblemer?
* Trenger du et båtlån?
* Ferielånet er nært
* Om lån og oppussing
* Skaff deg billånet i dag
* Finansier drømmebryllupet nå