Gratulerer så mye med barn! Det er ingenting som er så morsomt, spennende og givende som det å få barn – eller noe som er så dyrt!

Alt koster penger og det gjelder såvisst også når man får barn, og da er det viktig at man er klar over kostnadene dette innebærer. Så lenge man er det har man muligheten til å forberede seg og ha et økonomisk forbruk som er tilpasset det faktum at man har fått et ekstra familiemedlem.

Familie med barn

Et barn – én million kroner!

Mange tenker nok ikke så mye over at ens egne barn er en utgiftspost, og kanskje føler mange at det ‘feil’ å gjøre det, men det er som sagt viktig at man har dette i bakhodet når man planlegger å få barn sammen, eller hvis man allerede har barn. I følge en artikkel i Klikk.no vil hvert barn koste foreldrene 1 million kroner fra fødselen til de er blitt myndige personer – og dette er visstnok er et nøkternt anslag!

Det er Statens Institutt for Forbruksforskning som har kommet frem til beløpet som ligger på rundt én million kroner, og dette har de basert på et referansebudsjett som tar for seg vanlige utgifter i en familie.

I den samme artikkeles i Klikk.no påpekes det en vanlig misforståelse, nemlig at det er den første tiden i barnets levetid som er den billigste, mens virkeligheten egentlig er en helt annen. Det er slik at jo eldre barna er jo ‘dyrere’ blir de.

Økonomisk planlegging

Stort sett er det slik at de fleste av oss ikke har helt kontrollen på hva pengene våre går til, og dermed er det langt vanskeligere å komme med overslag over hvor store kostnader man tror man har på de forskjellige utgiftspostene i familien, og dette vil også gjelde våre antakelser om hva det koster å ha barn i huset. En slik manglende innsikt er også en medvirkende årsak til at en familie ikke klarer å spare/legge til side penger slik som det anbefales fra de fleste økonomer. Det bør være et mål å ha en økonomisk buffer på en størrelse som gjør at man klarer å håndtere en uforutsett utgift på minst 20.000 kroner uten å måtte ta opp lån.

Når man har fått barn vil derfor økonomisk planlegging være et smart trekk, og da kan man forsøke å sette opp et budsjett – noe som er adskillig lettere enn hva man skulle tro. Det kan for eksempel være greit å ta utgangspunkt i referansebudsjettet til SIFO som vi har lenket til lenger opp i artikkelen. Her har man tatt lagt til grunn et stramt til normalt forbruk og dette kan man bruke som en veileder når man skal sette opp sitt eget budsjett. Folk flest bruker nok litt mer enn dette, men som sagt kan det være et godt utgangspunkt.

Sjekk våre øvrige artikler om forbrukertips.

Samle opp dine utgifter i løpet av en måned

Som vi allerede har nevnt så vil utgiftene til barn hele tiden forandre seg og faktisk bare bli høyere og høyere, men for mange småbarnsforeldre er tiden rundt barnehage og tidlig skolealder ekstra tung, ettersom man da bruker betydelige økonomiske på midler på barnepass i form av barnehageutgifter og SFO-utgifter.

Uansett hvilken alder barnet ditt er i bør du derfor samle inn alle de utgiftene du har i løpet av en måned. Ta vare på alle kvitteringer for kjøp du gjennomfører og det samme skal gjøres med alle regninger som betales. Når du handler mat på butikken skal kvitteringen bestandig legges i handleposen slik at du kan sette den i en perm eller henge den på korktavlen når du kommer hjem. I slutten av måneden sorterer du utgiftene under f.eks. mat, strøm, bil, forsikring, hus, klær osv, før du deretter legger det inn i et regneark. Slike regnearkmodeller kan man finne gratis på nett flere steder, og et enkelt ‘budsjett regneark’-søk i Google vil kunne hjelpe deg.

I budsjettet legger du inn dine/deres inntekter der hvor de skal og dermed har du oversikten over hva du sitter igjen med, eller hvor mye du faktisk går i minus med. Dermed kan du enkelt justere deg slik at forbruksnivået ditt passer til inntekten.

Når du har barn vil du dermed kunne synliggjøre de ekstra kostnadene helt enkelt og dermed kunne ta høyde for dem på en lett, men oversiktlig måte. Når tiden for barnehager og SFO kommer kan disse kostnadene legges inn, og man vil da kunne se rent fysisk på en dataskjerm hvilken innvirkning dette vil ha familiens økonomi. Det er også en mulighet å sortere utgiftene man har på barnet/barna i egne poster med deres navn på, slik at man helt spesifikt ser hvor mye penger som går hver måned.

Vær åpne mot barna

Det er ingen skam i det å ikke ha råd til de siste teknologiske nyvinningene eller de feteste feriereisene når man har barn – det er tvert i mot helt normalt. Det gjelder for voksne å kommunisere dette til sine egne barn, såfremst de er gamle nok til å ha forståelse for konseptet penger, slik at de kan skjønne de prioriteringene som vi voksne er nødt til å gjøre. Det er fullt mulig for foreldrene å si til 12-åringen at det ikke blir noen Playstation 4 akkurat nå, rett og slett fordi det ikke er nok penger til det. Vis gjerne ungene budsjettet og forklar dem hvordan tingene fungerer, og så lenge ungene blir tatt på alvor vil også de utvise forståelse.

Avslutningsvis vil vi oppsummere med å si at artikkelen viser at det å få barn vil ha stor innvirkning på en families økonomi på alle punkter, men at man ved å ha en økonomisk styring og kontroll ved hjelp av enkle virkemidler vil kunne holde utgiftene i sjakk og hele tiden være i forkant. Økonomisk planlegging og bevisstgjøring vil i så måte være av avgjørende betydning.