– enkelt, spennende og store profittmuligheter!

Binære opsjoner har fått en voldsom interesse i Norge i den siste tiden, og den observante tv-titteren vil nok huske å ha lagt merke til at det reklameres for dette i ganske stor grad nå.

Men hva dreier egentlig binære opsjoner seg om? Jo, det er et finansielt instrument som lar deg profitere på opp og nedgang i finansmarkedene med forholdholdsvis korte tidsfrister. Du skal rett og slett bare velge om du tror for eksempel en aksje vil stige eller falle i verdi! Enkelt, eller hva?

Kort om binære opsjoner

Som vi nevnte i starten: binære opsjoner dreier seg om å spekulere i om et underliggende aktiva vil stige eller falle i verdi innenfor en oppgitt tidsramme. Denne tidsrammen kan være alt fra et minutt til flere timer – du velger selv det som passer deg best.

Du eier derfor ingenting, men sitter på en posisjon som sier noe om hvilken retning du tror utviklingen vil gå i – og dermed kan du skaffe deg avkastning på denne måten.

Hvordan fungerer en slik investering?

Binær betyr rett og slett ‘to deler’ og da er vi inne i kjernen på hvordan denne investeringen fungerer. Det er snakk om to sannheter, og disse er ‘sant’ eller ‘usant’ eventuelt ‘riktig’ eller ‘feil’.

Som vi allerede har sagt flere ganger blir denne formen for handel et spørsmål om å velge om et gitt instrument (aksje etc.) vil stige eller falle i verdi. I det første tilfellet velger du ‘Call’ og i det andre tilfellet velger du ‘Put’. Verre enn dette er det faktisk ikke, og dette er de eneste to måtene du har å investere på når det kommer til binære opsjoner. Det handler om å ha kunnskap om det instrumentet man velger og så plassere pengene deretter.

Call og Put

La oss tenke oss følgende: du tror at oljeprisen vil stige og har lyst til å inngå en handel på akkurat dette. Du investerer da det beløpet du ønsker og klikker deretter på knappen hvor det står ‘Call’. Du må også velge en tidsramme og denne kan være så kort som bare 60 sekunder, og i enkelte tilfeller enda kortere. Har du kommet med riktig antakelse vil du motta et beløp i som du har fått oppgitt på forhånd. Dette vil være forskjellig mellom de ulike handelsplattformene, men rundt 80-90% er ikke uvanlig. Dette kommer naturligvis i tillegg til det beløpet du har investert.

I motsatt fall, altså at du tror oljeprisen vil synke, velger du enkelt og greit ‘Put’.

Du har altså muligheten til selv å velge hvilken tidsramme handelen skal foregå i, og så lenge verdien bare har bevegd seg ørlite i din retning vil du motta den forhåndsavtalte avkastningen. Størrelsen på bevegelsen har derfor ingenting å si.

En handel vil derfor foregå på omtrent denne måten:
1. du velger hvilket aktiva du vil handle med (gull, olje, aksjer etc.)
2. du velger beløp du vil investere
3. du velger tidsramme
4. du velger Call eller Put.

Rekkefølgen kan variere mellom de ulike plattformene, men i all hovedsak foregår det på denne måten.

Tilgjengelige aktiva som kan trades

Når du skal handle med binære opsjoner finnes det massevis av forskjellige valg hva angår instrumenter du kan velge å satse på. Vi kan har nevne indekser, som for eksempel Nasdaq eller Oslo Børs, aksjer, valutaer og råvarer. Du velger rett og slett det du føler deg trygg på kan gi deg den beste avkastningen, og som sagt er det bare en liten bevegelse i riktig retning som skal til.

Risikoer og fordeler

Det er risiko forbundet med enhver finansiell plassering man gjør, og dette gjelder naturligvis også for binære opsjoner. Enkelte går imidlertid så langt som å kalle dette for ren gambling eller kvitt eller dobbelt. Vi understreker det gjerne: det er risikabelt – det er det ingen tvil om. Har man dog kunnskap om det instrumentet man velger så er det allikevel feil å si at det er gambling.

Det vi har lyst til å påpeke er at meget korte tidsfrister, som f.eks. 30-60 sekunder øker risikoen betydelig, all den tid et instrument beveger seg opp og ned i bølgedaler i løpet av dagen. Dette vil det gjøre selv om trenden over et lengre tidsperspektiv går oppover eller nedover.

Det vil derfor utvilsom være langt mindre risikabelt å ha en lengre tidshorisont ettersom dette vil gi en mer naturlig og langsiktig utvikling – og dermed har man bedre muligheter til å få en positiv avkastning.

Den kanskje aller største fordelen med binære opsjoner er at du har full kontroll over hvor stor den potensielle fortjenesten blir allerede før handelen er inngått. Det samme vil naturligvis også gjelde for det potensielle tapet, og man har dermed full oversikt over den økonomiske risikoen man løper.

En annen fordel er at handelen er enkel! Du skal bare avgjøre om du tror på en positiv eller negativ utvikling for et valgt instrument. Det som er så bra med dette er rett og slett at bevegelsen i den ene eller den andre retningen ikke behøver å være mer enn marginal for at du skal nyte godt av den og få avkastning. Du tar hele potten med deg til handelskontoen din både når utviklingen har vært 0,1% eller 10% i riktig retning.

Du kan også trade med binære opsjoner gjennom store deler av døgnet ettersom det alltid er et marked som er åpent, og handelen kan derfor tilpasses dine behov.

Vi ønsker deg derfor lykke til!