Du har nå kommet til det stadiet hvor det er driften som står i fokus og dette vil for mange være akkurat dét det handler om når man går med tanker om å eie en bedrift!

Det er spennende tider i vente for deg nå, og avslutningsvis i vårt kurs skal vi gi deg noen gode tips og råd for veien videre.

Slitsom tid

Vi er nesten nødt til å si det for å forberede deg: tiden fremover når du er i startfasen av driften vil bli slitsom! Vi snakker ikke her om dager og uker, men sannsynligvis måneder og år! Det er da du vil kunne høste fruktene av å ha jobbet godt og nøye med din forretningsplan, og du vil da også ha fått nok erfaring til å ta raske beslutninger når du har muligheten og behov for det! Innhenting av ekstern hjelp vil også kunne bli en nødvendighet, og det er derfor viktig at du tenker på den første tiden som en læreprosess. Ikke hopp uti det uten planer for forskjellige scenarioer, men vær nøktern og fornuftig. En rolig og kontrollert vekst i det små vil kunne være en smart start, for deretter å øke på når du føler at du har kontroll på driften og pengene.

Nye muligheter og nye mål

Som vi nevnte i det forrige avsnittet: når du er i etableringsfasen er og bør det å ekspandere og eksportere ikke noe du skal tenke så hardt på – du skal nå stabilisere driften og få inn nok penger til at du kan tjene nok til at du kan leve av det. På sikt vil det imidlertid være tid nok til å se om du kan utvide driften din og kanskje vil du kunne øke omsetningen din ved å ekspandere. Dette kan like gjerne være regionalt som nasjonalt eller internasjonalt.

Et tommelfingerregel vil være å utnytte det naturlige nærmarkedet aller først før man vurderer en ekspansjon geografisk. Husk på at du må stå fjellstøtt og ha ledig kapasitet på flere felter, og her snakker man da om både produksjon, penger og ledelse. En utvidelse vil skape de samme utfordringene som du hadde da du i første omgang etablerte bedriften. En god lønnsomhet og stabil inntjening vil derfor være nøkkelen før man går videre med ekpansjonsplanene.

Husk på at import og eksport i dag er langt mer enn bare varer som krysser landegrensene: IKT-tjenester kan kjøpes billig fra f.eks. India og akkurat dette kan faktisk være en del av konseptet ditt – mulighetene er derfor nærmest endeløse!

Utvikling av produktet

Når du har utviklet et produkt eller en tjeneste som du selger skal du passe godt på slik at du ikke blir statisk og fornøyd med tingenes tilstand! Både kunder og venner vil kunne finne på å gi innspill på hvordan du kan utvikle deg og gjøre deg enda bedre, og da er det spesielt viktig at du er lydhør overfor slike forslag.

Engasjer deg gjerne når du får slike innspill og gå spesielt på de ‘vanskelige’ kundene og hør hva det er de er misfornøyde med og hva du kan gjøre for at de skal bli tilfreds med det du tilbyr. For alt du vet kan dette gi produktet/tjenesten din et løft og dermed også en opptur for bedriften din.

Det er også viktig med et grundig arbeid når man er i utviklingsfasen og faktisk er det slik at man har dobbelt så gode muligheter til å lykkes hvis produktutviklingsarbeidet har vært nøye gjennomtenkt. Å gjøre leksene sine og ikke ta noen snarveier er derfor sentralt.

Det finnes mye hjelp på nett

Det er mye du kan spare både tid og penger på og på nett finnes det en rekke dokumentmaler som du kan benytte deg av. Slike maler lar seg gjerne laste ned og du kan dermed endre dem slik at de passer til ditt formål. Dette vil spare deg tid og penger ettersom du da slipper å bruke tiden på dokumentutvikling.

Anvend deg av profesjonell hjelp når du virkelig har behov for det, og hvis du kan gjøre grovarbeidet selv så kan du for eksempel overlate sluttføringen til noen som kan det. Man vet jo at både advokater, regnskapsførere og flere andre profesjonelle aktører kan kreve høye salærer for sine tjenester.

Lykke til med din bedrift!