Nå begynner det virkelig arbeidet, og og med det begynner samtidig moroa! Det er på tide for deg å starte planleggingen av bedriften din, og dette er et meget viktig arbeid.

I denne delen av vår bedriftsskole som omhandler det å starte en bedrift ser vi nærmere på den viktige planleggingsfasen, og vi tar deg gjennom denne delen av arbeidet trinn for trinn. Det er essensielt at du gjør dette arbeidet grundig ettersom det vil danne grunnlaget for alt det du gjør senere i forbindelse med din virksomhet.

Før vi starter…

Ved etablering av egen bedrift bør utgangspunktet ditt være å vite følgende:
* hvor står du?
* hva er det du vil?
* hvordan skal du komme deg dit?

Dette er tre sentrale stikkord som kan virke enkle nok, men det handler om du som etablerer har en strategi for å komme deg dit du ønsker og det er dette planleggingen handler om. Dette tar man spesielt for seg i en forretningsplan og det skal vi komme nærmere inn på i denne artikkelen. Veien fra en idé til en solid forretningsplan er som vi har nevnt et av de aller viktigste hjelpemidlene du har for å iverksette og drifte en egen bedrift, og vi kan nevne møtet med samarbeidspartnere, investorer, banker og så videre. Husk at det er dette dokumentet som skal selge din idé til andre mulige samarbeidspartnere og som faktisk i stor grad vil avgjøre om de er villige til å støtte deg eller ikke. Gjør jobben grundig og bruk egne ord – personlighet har aldri skadet i så måte og viser tvert i mot personlig engasjement – noe som kan være sentralt for å lykkes.

Din forretningsplan

Da bretter vi opp armene og gjør oss klar til å starte med arbeidet på selve forretningsplanen. Ved å få ned dine tanker i et dokument sørger du samtidig for at du må gjøre ting tydelige – ikke minst for deg selv men også for andre. Her skal det komme fram hva det er du mener og hvordan du ser for deg at bedriften din skal være, og ved å bruke enkle regnearkmodeller skal du forsøke å visualisere hvordan du ser for deg den økonomiske utviklingen i din bedrift for et gitt antall år fremover.

Vi har allerede nevnt flere ganger at forretningsplanen er meget viktig, og et av de sentrale punktene med den er at den skal tydeliggjøre om dette er et prosjekt som har bæreevne. Mange kaster seg rett uti det uten å skrive en forretningsplan, og ender opp med ubehagelige overraskelser. Her skal du kunne forberede deg på det aller meste og det her en slik plan kommer inn i bildet.

Vi kan trekke frem to mål i forbindelse med forretningsplanen:
* avklarende: bør du faktisk starte opp denne bedriften? Gjennom forretningsplanen skal du avdekke viktige forhold med bedriften din som skal danne en basis for om denne er bærekraftig. Planen blir derfor en slags simulator som gjør at du kan jobbe målrettet med å redusere de mest risikable delene av din virksomhet, noe som er spesielt viktig i oppstartfasen.

* ukomplisert: husk at planen din ikke behøver å være et voldsomt stort dokument. Gjør ting ukomplisert men sørg allikevel for at alt det nødvendige er inkludert.

Hovedpunktene i planen

Vi sa i avsnittet ovenfor at planen skulle være så enkel som mulig, men hvor omfattende den vil bli er naturligvis avhengig av flere faktorer, og deriblant bedriftsstørrelsen, hvor kompleks den er, hvordan finansieringen er satt sammen og så videre. For å avgrense det hele er det fornuftig å dele opp forretningsplanen i forskjellige deler, slik at man kan presentere et dokument som er ryddig og oversiktlig.

1. Sammendraget
I sammendraget skal det komme fram hva det er du skal tjene penger på og hvem som står bak. Markedet skal også beskrives så godt som mulig, og i og med at det er et sammendrag skal dette være på maksimalt 1 A4-side.

2. Menneskene bak
Dette punktet skal klargjøre hvem det er som har tatt initiativet til etableringen, og her skal elementer som personalia, kontaktinformasjon og eierforhold komme klart fram. I tillegg kan man også nevne hvem som er opphavspersonene til idéen, støttespillere og om det eventuelt samarbeides med ressurspersoner som har erfaring med slikt fra tidligere.

3. Bedriftens organisering og administrasjon
I denne delen av forretningsplanen skal organisasjonsformen og eierform komme fram, men også hvordan bedriften er tenkt bemannet samt hvor den skal være lokalisert.

4. Forretningsideéen:
Et viktig punkt i planen! Hva er det egentlig du har tenkt å tjene penger på? Dette punktet skal være kort og konsist, men allikevel klart og tydelig beskrive hvordan ambisjoner man har og hva det er som gjør akkurat din idé spesiell og unik. Vær gjerne litt dristig og ambisiøs slik at du som bedriftseier har et mål å strekke deg etter, og utform forretningsidéen på en slik måte at bedriften vil speile de behovene som målgruppen har. Ikke gå i fellen og blir for fokusert på selve produktet – hva er det kundene har behov for og hvordan kan du møte dem?

5. Beskrivelsen av produktet
Her skal det komme frem hvilke produkter eller tjenester du ønsker å tilby. Hva er det som er så spesielt med ditt produkt og hvilken nytte kan kundene få av de. Legg fokuset på personlige fordeler.

6. Vurdering av markedet
Når du skal vurdere markedet så handler dette om at du skal beskrive hvilken kundegruppe du henvender deg til. Hvem er det egentlig som er målet for det du tilbyr? Her skal også eventuelle konkurrenter belyses samt at markedet skal vurderes. Du må også klargjøre hvordan markedsføringen og salgstiltakene/salgskanalene skal legges opp. Det er viktig å være nøktern og realistisk når man vurderer disse elementene, og spesielt markedsgrunnlaget er viktig. Her kan det være fort gjort å overvurdere eller glemme å ta stilling til det, og det vil kunne bli uheldig. Ikke forsøk å lure banken med oppblåste markedsforhåpninger, for det vil samtidig være å lure seg selv.

7. Budsjett og startfinansiering
I dette punktet skal det komme fram hva du tror/forutser vil skje med bedriften det kommende året og hva dette vil føre til rent økonomisk sett, og dette gjøres gjennom et budsjett. Å komme med en slik ‘spådom’ vil være viktig lærdom ettersom du da kan lære deg hva som kan bli de økonomiske konsekvensene når du gjør forskjellige grep. Elementer som salgsbudsjett, salgskalkyler, likviditetsbudsjett, investeringer og finansieringsplan er sentrale elementer i denne delen av forretningsplanen.

8. Fremdriftsplan/handlingsplan
Beskriv hvilke arbeidsoppgaver som venter i startfasen og hvordan fremdriftsplanen er for å få disse gjort. Få med deg hva hensikten er, samt hvilken metode som skal brukes og hvem som er ansvarlig for at arbeidsoppgavene faktisk gjøres. Det er viktig at denne delen av forretningsplanen samsvarer med budsjettet du har presentert.

Øvrig tips til forretningsplanen:
Avslutningsvis så vil det bestandig være slik at du vil dra stor nytte av å få hjelp fra andre. Innspill og diskusjon vil være nyttig, og søk aktivt etter miljøer for du kan møte andre. Det finnes både etablererskoler, brukergrupper på nett, familie/venner eller rett og slett profesjonelle hjelpere som man kan leie inn for å gjøre en jobb. Delen som omhandler budsjett og finansiering kan være vanskelig for mange og da vil det være nyttig å få hjelp fra kyndige personer som kan dette.

Husk at denne forretningsplanen er et viktig dokument og det er sentralt at den holder mål. Vi snakker da om bde innhold, formen på dokumentet og ikke minst kvaliteten på det du presenterer. Hvis du f.eks. søker midler hos Innovasjon Norge eller i en bank så vil en saksbehandler raskt merke om planen han/hun holder i hendene er et dokument som er seriøst og godt gjennomført. Planen skal ha en rød tråd, og det vil vurderes om det er et samsvar mellom de markedsdata du presenterer og virkeligheten. Budsjettene må også være korrekte og realistiske, og så er det faktisk litt viktig at dokumentet ser pent og ryddig ut.

Når du skal utforme din forretningsplan er det viktig at du hele tiden tenker: ‘hva om det var jeg som satt på den andre siden av bordet?’. Tenk deg at det er du som sitter på midlene og som blir oppsøkt av gründere som ønsker å låne penger til oppstart av en bedrift. Hva ville du krevd for låne ut store summer til en vilt fremmed person? Du ville nok krevd en forretningsplan som fremstår som klar og tydelig, med alle nødvendige opplysninger og et budsjett som er skikkelig satt opp og som åpenbart er realistisk.

Førsteinntrykket er veldig viktig, så det er naturligvis essensielt at du er godt forberedt og har en god forretningsplan.

Valg av organisasjonsform

En annen del av det å planlegge for bedriftens fremtid vil også være å ta stilling til hvilken organisasjonsform foretaket skal være. Dette spørsmålet bør komme tidlig i prosessen, og her er det viktig at du tenker nøye gjennom alternativene samt at du henter inn tips og råd for hvilken organisasjonsform som vil passe deg og dine behov best mulig.

Grunnen til at valget av organisasjonsform vil være viktig er rett og slett fordi det vil ha betydning for mange elementer i din bedrift.

Under ser du hva som påvirkes av hvilken organisasjonsform du velger:
* ansvaret
* risikoen
* skatten
* rettighetene
* pliktene
* muligheten til disponering av bedriftens eiendeler

Som regel vil det stå mellom tre forskjellige valg når du skal starte en bedrift:
1. enkeltpersonforetak – les mer
2. ansvarlig selskap (ANS/DA)
3. aksjeselskap (AS)

Hvilken av disse organisasjonsformene du velger vil ofte avhenge av om bedriften skal drives av deg alene eller i fellesskap med andre.

Behov for tillatelser?

Alt etter hvilken virksomhet du ønsker å starte opp med så kan det bli nødvendig med godkjenning fra myndighetene først. Enkelte andre virksomheter er tydelig regulert gjennom lover og forskrifter og der kan det være aktuelt å få tillatelse, bevilgning, autorisasjon etc. Det er naturligvis ikke bare å starte opp et privat omsorgstilbud uten at du har nødvendige godkjenninger på plass. Skal du ha starte et serveringssted vil dette også kreve godkjenninger som f.eks. skjenkebevilgning, godkjente kjøkken, godkjente lokaler osv.

Det kan derfor først av alt være greit å undersøke om den bransjen du ønsker å etablere deg i er underlagt reguleringer eller krever godkjenninger/tillatelser før du starter med et omfattende planleggingsarbeid. Dette kan du finne informasjon om ved å oppsøke nettsidene til Brønnøysundregistrene som omhandler ‘Oversikt over tillatelser‘.

Sjekk også vår artikkel som omhandler forutsetninger og avklaringer for å se hvilke andre ting du må ta stilling til tidlig i prosessen.