Forfatter: kent2

Fått tilbud om økt kreditt?

I så fall er du langt i fra den eneste her til lands, men Finanstilsynet er skeptisk til at kunder får tilbud om økt kredittramme på sitt kredittkort uten å ha søkt om det. Finanstilsynet slapp i dag en pressemelding hvor det tydelig kommer frem at de er meget skeptiske til den rådende praksisen hvor utstederne av kredittkort øker kredittgrensen til kundene uten at de selv har søkt om det, eller avtalt det på noen annen måte. De slår også fast at økningene som tilbys som regel er svært signifikante og gjerne fra 5.000 kroner til 20.000 kroner – og kanskje enda mer. Det kommer også fram at hvis kunden kun ønsker å ha beholde den eksisterende kredittgrensen så blir det opp til den selv å ta kontakt med banken og få dette ordnet. I pressemeldingen står også følgende å lese: – Kredittkort kan være nyttige å bruke i flere sammenhenger, men det er viktig at kunden er klar over at hvis ikke hele beløpet på fakturaen betales innenfor den rentefrie perioden, er denne type kreditt svært dyr, ofte med en årlig rente på over 20 prosent. Det er derfor også viktig at kunden selv har kontroll med hvilket kredittbeløp som maksimalt kan trekkes på kortet. Derfor skal dette avtales mellom kunden og kredittkortutstederen og ikke endres uten kundens medvirkning, skriver tilsynet i pressemeldingen. Hva er nyttig med slike...

Read More

Pensjonsbekymringer er unødvendig

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) melder om at vi bekymrer oss unødvendig mye for pensjonstiden, og spesielt gjelder dette for kvinner. Tallene er tydelige, og SIFO kan fortelle at damer over 50 år er de som er aller mest bekymret for den økonomiske situasjonen som venter i fremtiden. 25% venter seg dårlig økonomi 25% av damene over 50 år tror at økonomien i pensjonstiden kommer til å bli ganske eller svært dårlig, men SIFO kan berolige dem med at de trolig har unødige bekymringer. For hvis man ser på den andre siden så er det bare 7% av de allerede pensjonerte damene som kan fortelle at de har en privatøkonomi som er dårlig. Det er forsker Frode Alfnes ved SIFO som kommer med disse nyhetene. På generell basis forteller omtrent 5% av de spurte pensjonistene at de har en dårlig økonomi, og dette samsvarer med befolkningen for øvrig som kan fortelle om betalingsproblemer som er tilbakevendende. Blir negativt preget av nyhetsbildet Forskeren tror at mange blir skremt av det nyhetsbildet som preger pensjonstemaet, og har følgende uttalelse å komme med: – Vi hører om økende antall inkassosaker og gjeldsgrad, og bankene snakker om behovet for sparing. Det er forståelig at aldersgruppen som snart går av med pensjon blir bekymret når de blir fortalt at de får lite å rutte med. Når det viser seg at de fleste pensjonistene faktisk...

Read More

Redd for å miste jobben?

Det er ingen tvil om at pessimismen råder når det gjelder det rent økonomiske i Norge i dag, og det kan synes som om folk flest heller ikke har den helt store troen på fremtiden heller. I en ny meningsmåling TNS Gallup har utført på oppdrag for TV2 kommer de dystre fremtidsutsiktene tydelig til syne, og det viser seg altså at troen på en gylden fremtid ikke er spesielt godt utbredt blant befolkningen. Over 50% tror på forverring Kun hver tiende nordmann tror at den norske økonomien vil oppleve en forbedring i løpet av året, mens et overveldende flertall på 50,4% tror at vi vil oppleve en ytterligere forverring. 39,7% tror at den økonomiske situasjonen vil holde seg uendret. Faktisk er det så mange som 12% av de spurte yrkesaktive som går rundt med en frykt for å miste jobben sin, og dette er naturligvis tall som er lite hyggelig lesning. Fra Universitetet i Bergen melder økonomiprofessor Tommy Staahl Gabrielsen at han frykter at den rådende pessimismen muligens kan ha en effekt som er selvforsterkende, og kommer med følgende uttalelse om saken: – Vi har sett i andre europeiske land de siste årene at pessimisme skader økonomien. Det får folk til å handle mindre, som igjen bremser aktiviteten i økonomien. Pessimisme kan føre til at nedgangen blir verre enn den behøver å bli. Oppdater din CV Når det gjelder...

Read More

Skal lære opp unge i økonomi

En splitter ny undersøkelse viser at ungdom kan lite om kredittkort, og en helt nytt læringsopplegg har blitt utviklet slik at avgangselever i grunnskolen kan lære seg hvordan luksusfellen kan unngås! Omkring halvparten av tiendeklassingene her i landet har bekreftet at de vil ordne seg en kredittkort når de når myndighetsalderen. I følge den samme undersøkelsen venter det en overraskelse på mange av ungdommene hvis kortet brukes slik de selv har svart. Ligger an til økonomiske problemer Undersøkelsen kommer altså med illevarslende nytt som varsler at ungdommene med den varslede kredittkortbruken med overveiende sannsynlighet vil komme til å få økonomiske problemer. Det kanskje mest bekymringsverdige er at 44% av de samme ungdommene tror at rentene på kredittkort er like lav eller lavere enn boliglånsrenten, mens sannheten jo er en ganske annen. Tall fra Finansportalen forteller at renten er 10 ganger høyere, altså omtrent 25-30% pr. år. Daglig leder av Finansportalen, Elisabeth Realfsen har denne kommentaren å komme med i forbindelse med undersøkelsen: Dette betyr at mange vil få sjokk når de ser hvor fort gjelden vokser, hvis de ikke hver måned betaler tilbake alt de har lånt på kredittkortet. Det er Realfsen som er ansvarlig for utviklingen av undervisningsopplegget som skal lanseres nå i nærmeste fremtid. Målet er at avgangselevene skal lære seg å regne på sin egen økonomi i fremtiden. De lærer å sette opp budsjett og regne...

Read More

Mikrosparing slår an!

Mikrosparing ser ut til virkelig å slå an her i landet og i løpet av de siste seks månedene har godt over 100.000 nordmenn kastet seg på den nye folkesparingen. Sparing er en av de største økonomiske utfordringene vi har, men den nye sparemetoden, mikrosparing, ser ut til å gjøre det enklere for Ola og Kari Nordmann å sette penger til siden! Hva er mikrosparing? Mikrosparing betyr kort og godt at sparing inntreffer hver eneste gang du bruker bankkortet ditt, og det innebærer at en visst beløp trekkes automatisk og settes på en separat sparekonto. Det er lik fordeling mellom kjønnene som benytter seg av tjenesten og det er i aldersgruppen 20-39 år vi finner aller flest som benytter seg av denne muligheten. De aller fleste velger et fast beløp som trekkes fra kontoen når kortet brukes på betalingsterminalen. Man kan velge om man ønsker å spare i en gitt prosentandel av det beløpet som man betaler eller man kan velge å trekke et fast beløp. Det minste beløpet man kan spare er 2 kroner pr. hendelse og all sparingen vil foregå i hele kroner. Banken din vil sjekke at det er dekning for det foretrukne beløpet før det trekkes av kontoen din. Når man har valgt mikrosparing kan man i nettbanken finne oversikt over avtalen og der kan man også endre både beløp og spareform etter hvert. Man...

Read More