Nordmenn har høye krav til hvordan de vil ha det rundt seg og spesielt kravet til komfort er stort. Dette medfører at vi blant annet har et meget høyt strømforbruk som følge av oppvarming av bolig og oppvarming av varmtvann, men også mange andre ting drar betydelige mengder strøm i vår hverdag.

Å være strømforbruker har også et miljøaspekt ved seg og vi kan definitivt bli flinkere til å spare mer på strømmen vi bruker. Dette vil være bra for både miljøet og for lommeboka, og her får du noen tips til hvordan du kan gå frem. Å spare strøm er bra for miljøet i den forstand at vi i Norge kun produserer fornybar energi i form av vannkraft og noe vindkraft. Jo mindre vi bruker jo mer ren energi selger vi til utlandet og jo mindre bruk blir det for såkalt skitten energi som for eksempel den som kommer fra kullkraftverkene i Europa.

Hva kan du gjøre for å redusere strømforbruket?

Å redusere strømforbruket er noe av det letteste man kan gjøre og ved å innføre en del enkle tiltak vil du kunne redusere strømforbruket ditt betydelig og dermed få en langt behageligere strømregning. Uansett hva du bestemmer deg for å gjøre vil det alltid lønne seg å kontakte fagfolk hvis du planlegger å gjøre større utbedringer ved boligen din, men det finnes som sagt også noen grunnleggende endringer du kan gjøre og disse vil ikke kreve de store investeringene.

sparepaere

De beste endringene/forebyggende tiltakene du gjør kan du som regel gjennomføre i forbindelse enten oppussing, rehabilitering eller bygging av bolig. På generell basis kan man si det er aller mest å hente ved å klare å redusere behovet for oppvarming av rom og vann ettersom dette kan utgjøre såpass mye som hele 75% av det totale energiforbruket. Litt bedre isolering samt å forhindre varmetap fra både dører og vinduer vil ta deg langt på vei. Prøv også å venne husholdningen til å tåle et par grader kaldere innemiljø enn det man vanligvis har. Det holder som regel godt med 20-22 grader, men alt over dette er nokså varmt. Å ha det for varmt inne er naturligvis heller ikke spesielt gunstig for innemiljøet.

Ha også fokus på å bruke varmen på nytt, og med gode luftevaner i boligen samt et ventilasjonssystem som er velfungerende vil man kunne få inn frisk luft uten å slippe ut varmen.

Å ha god styring på både ventilasjon og oppvarming vil sørge for at du har en komfortabel innetemperatur når du er hjemme samtidig som du sparer strøm når du er borte fra boligen.

Du kan også benytte deg av alternative varmekilder hvis du har muligheten til det. Hvis du allerede har redusert behovet for oppvarming så mye som du kan gjennom både sparetiltak og effektiviseringstiltak vil det kanskje være på tide å se på alternative varmekilder. En varmepumpe vil for eksempel være adskillig billigere i drift enn panelovner innendørs og vil gi deg mer energi for hver brukte krone.

Andre enkle tiltak vil være å tillegge husholdningen vaner som tilsier at man alltid skal skru ned temperaturen i rom som ikke brukes og som nevnt redusere den generelle temperaturen inne. I tillegg kan du gå over til å bruke sparepærer over hele huset samt å skru av lyset i de rommene som ikke brukes. Kortere dusjtider vil også kunne gi betydelige innsparinger, og dette gjelder spesielt hvis husholdningen er stor.

På Enovas nettsider kan du få gode innspill til hvilke sparetiltak man kan gjennomføre, og her rådene kategorisert etter om boligen din er ny, gammel, om du bor i en leilighet, om det er hytten det gjelder eller om du planlegger å bygge.

Er strømforbruket mitt for høyt?

Et spørsmål som dette er det naturligvis vanskelig å gi noe konkret svar på, og dette vil selvsagt være avhengig av flere forskjellige faktorer. Her kan vi nevne boligstørrelsen i kvadratmeter, hvor gammel boligen er, hvor i landet du er bosatt og hvilken bolig det er snakk om. Alt dette er elementer som vil ha innvirkning på ditt strømbehov og å gi noe klart svar er derfor vanskelig. Hvor stor husholdningen er i antall personer vil også ha stor betydning samt at selve bruken av boligen vil virke inn på behovet for energi.

Hvis du ønsker å finne ut dette kan du over en periode, for eksempel fra en måleravlesning til en annen, forsøke å begrense bruken av strøm så godt du kan. Skru ned på varmen generelt og slå av varmen i rom som ikke brukes. I tillegg kan du tenke over bruken av vifteovner og lys i hele boligen. Prøv å stram inn så godt det lar seg gjøre og så kan du deretter se hvilken innvirkning dette har hatt på strømforbruket. Sammenlign med tidligere måneder – aller helst tilsvarende måned året før – og du vil få en pekepinn på om den generelle bruken av strøm i husholdningen er for høy.

Finnes det alternativer til strøm?

Det finnes naturligvis mange alternativer til å bruke strøm men det kommer naturligvis an hva målet med forbruket er. Man vil for eksempel bestandig være avhengig av å bruke strøm til ting som belysning, men da kan det være smart å velge energieffektive løsninger. Hvis man først og fremst tenker på oppvarming vil det være mulig å benytte seg av flere andre alternativer enn strøm hvis man ønsker å være uavhengig av dette.

solcellepanel

Selv om du kanskje ikke har tenkt på det før så har vi i Norge i lange tider brukt alternative energikilder til strøm til for eksempel oppvarming. Det er her naturlig å trekke frem ved og olje som de aller mest brukte, men i dag blir bruk av både gass og pellets stadig mer vanlig.

Fjernvarme/nærvarme kan også være en alternativ løsning, men dette krever at boligen er tilrettelagt for nettopp dette samt at det finnes fjernvarmeanlegg i nærområdet. Hvis man vurderer fossilt brennstoff som oppvarmingskilde vil gass være å foretrekke utifra et miljøhensyn, og at man dermed hopper over bruk av parafin eller fyringsolje.

Man kan også benytte seg av solenergi og vindenergi, og her kan man enten produsere strøm eller å bruke energien til oppvarming av rom. Ved bruk av for eksempel solceller og vindkraft til privat produksjon av strøm vil dette fungere og egne seg spesielt godt til hyttebruk. Årsaken til dette er enkelt og greit at en tilstrekkelig kraftproduksjon til en hel bolig på denne måten vil kunne bli meget kostbar. Sol- og vindoppvarming vil allikevel kunne bidra til en del av oppvarmingen uten at kostnaden blir avskrekkende av den grunn.

Til slutt kan det være greit å nevnte litt om bruken av varmepumper selv om dette faller inn under bruk av strøm. Vi nevnte tidligere at du får mer igjen for pengene ved å bruke en varmepumpe til oppvarming og årsaken til dette er at den trekker varme fra omgivelsene og skyter den inn i huset, for å bruke et slikt begrep. Grovt sett sier man derfor at for hver kWh varmepumpen bruker i drift så vil man få tre kWh ut – og det betyr faktisk at to kWh er gratis for hver kWh varmepumpen bruker.