Når man skal handle er det viktig at man planlegger godt, og dette gjelder uansett om det er klær, matvarer eller andre produkter man har behov for.

Planleggingen av innkjøp har flere fordeler, men den kanskje viktigste av disse er at man unngår de kostbare og unødvendige impulskjøpene.

mannlig shopper

Planlegging er nøkkelen

Ved innhandling av det man har behov for i hverdagslivet er det som sagt viktig at man planlegger nøye, for i motsatt fall ender man ofte opp med å bruke mer penger enn hva man i utgangspunktet hadde behøvd. Som sagt gjelder dette de fleste tingene vi har behov for i en hverdag, men planlegging og innkjøp krever også disiplin; nærmere bestemt at du holder deg til den planen du har lagt.

For mennesker i etableringsfasen og i storfamilien er slik planlegging ekstra viktig og kan sørge for store årlige besparelser.

Matbudsjett

Innkjøp av mat er en av de største utgiftene en familie har, og spesielt gjelder dette for barnefamilier. Har man f.eks. tre eller fire barn er det ingen tvil om at mat vil bli en betydelig kostnad, og alle som har vært i den situasjonen er smertelig klar over hvor dyr en pakke melk plutselig kan føles. Med litt god planlegging i fellesskap kan man i løpet av kort tid faktisk spare tusenvis av kroner, og det er enklere enn hva man skulle tro. Start med å finne en fast handledag for resten av uken, for eksempel mandager, så har du i tillegg en rutine for det.

Middager
Start matplanleggingen med å lage en middagsplan for hele uken, og dette kan gjerne familien gjøre i fellesskap. La også barna få komme med noen ønsker, og vips så er hele uken dekket inn. Finn deretter ut hvilke matvarer dere trenger til dette og sjekk gjerne fryseren for å se om det er noe der dere kan bruke.

En annen stor fordel med å planlegge middagene er at dere faktisk sikrer dere gode kostvaner og får et fint overblikk over hvilket kosthold dere har. Planlagte middager sørger for at du unngår å gjøre dårlige og impulsive kjøp av dyr mat og i verste fal dårlig mat.

Ta også en gjennomgang av hvilke påleggssorter dere ønsker å spise og vips så har dere en fin handleliste å forholde dere til. Kjør på butikken og handle inn i henhold til dette, og vi kan dermed garantere at du sparer penger i forhold til om du hadde dratt dit uten en plan. Husk også på å aldri handle mat når du er sulten – dét er dårlig butikk!

Klesbudsjett

I utgangspunktet kan man si at det er de samme tingene som gjelder for handling av klær og sko som for handling av mat. Også her kreves det planlegging, men når sant skal sies er det i langt større grad selvdisiplin som gjelder her. I forbindelse med handel av klær foregår det mye sløsing og unødvendige impulskjøp, og dette kan naturligvis føre til store årlige utgifter. Mange vil nok bli overrasket om de graver seg inn i klesskapet og ser hvor mange plagg de bare har brukt et par ganger i løpet av det siste året.

Klær og sko kan veldig fort bli et stridstema i en familie og her er det derfor viktig å ha helt klare kjøreregler. Det som kan være et smart trekk her er å lage et budsjett over familiens samlede utgifter, og når alt som skal betales er betalt kan man diskutere hvor mye som kan brukes til forbruk på klær sko etc. i den respektive måneden.

Barn og unge har høy slitasje på klær, så det er uansett viktig å undersøke, planlegge og handle inn det de minste til enhver tid har behov for.

Tem impulsene!

Innkjøp av klær og mat er bare noen av utfordringene vi møter når det kommer til handling og det er naturligvis mange andre områder innenfor shopping hvor impulsene våre virkelig blir satt på prøve. Dét det handler om er som vi tidligere har nevnt både disiplin og selvkontroll. Et godt triks når man plutselig kommer over noe som man har lyst på er å stagge impulsene og tvinge seg til å vente én uke før man kjøper det. I løpet av denne tiden vil man sannsynligvis klare å dempe de brennende følelsene vi måtte ha for akkurat den tingen vi ønsker oss, og kanskje vil dette føre til at ikke gjennomfører dette kjøpet. Dette vil da være penger spart, og faktisk én unyttig ting mindre i huset å forholde seg til.

Hvis hvem som er sjefen over pengeboka og impulsene, og du vil fort erfare at du vil sitte igjen med litt ekstra penger hver måned!