Aksjefond Kombinasjonsfond Obligasjonsfond Pengemarkedsfond

Det er mange der ute som ønsker å sette til side litt penger og spare over et lengre tidshorisont, men som samtidig er usikre på hvilket spareprodukt de burde velge.

I denne artikkelen ser vi litt nærmere på dette med pengeplassering når man skal spare, og hvorfor så mange eksperter anbefaler oss å spare penger i fond.

VIDEO: Lær mer om fondssparing

Hva er et fond?

Et fond, eller et aksjefond som det egentlig heter, er et verdipapirfond som investerer penger i aksjer, i henhold til definisjonen i Wikipedia, som igjen tar utgangspunkt i skatteloven.

Hvis vi da igjen ser på hva et verdipapirfond er, så begynner vi å nærme oss en forståelse av hva vi snakker om når vi sier ‘aksjefond’. Vi snakker her om at flere andelseiere, altså de som sparer i fond, i samarbeid plasserer sine pengene i aksjer, eller verdipapirer som det også kalles. Det er altså de som sparer som eier fondet, rent juridisk, men det er et forvaltningsselskap som investerer alle pengene for oss slik at vi har størst mulig sjanse til å tjene penger på dette. Forvaltningsselskapet opererer med konsesjon fra myndighetene (Wikipedia), og man er derfor godt sikret som forbruker.

Det eneste du da trenger å gjøre er faktisk å finne et ønsket fond, og deretter fastsette en spareavtale eller betale inn et engangsbeløp.

Hva er fordelen med slik sparing?

Det finnes naturligvis flere fordeler med det å spare i aksjefond i forhold til i bank, men også i forhold til det å kjøpe enkeltaksjer. Når det gjelder fondssparing vs. bank så handler det naturligvis om at man kan forvente en bedre avkastning på pengene, og da spesielt hvis man har en langsiktig tankegang.

Grunnen til at det blir mer lønnsomt er at man gjennom forvaltningsselskapet får en aktiv deltakelse i verdipapirfondets verdiskapning, i motsetning til en ‘død’ oppbevaring på en bankkonto. Når alt kommer til alt: hvorfor sparer du? Jo, man har et ønske om å man skal tjene penger på sparingen, og i følge Sparebank 1 har aksjemarkedet historisk sett gitt kundene 4-6% høyere avkastning hvert år i forhold til bank. Men som sagt; det kreves at man tenke langsiktig og er tålmodig, samt at man har is i magen.

Når det gjelder fond vs enkeltaksjer så vil det også her være tryggere for mannen i gata å legge pengene i et fond. Årsaken til det er helt enkel, og bunner i at med mindre man har innsikt i verdipapirmarkedet vil investeringer i enkeltaksjer kunne gi store tap hvis man bommer. I et fond spres risikoen utover ved at ditt forvaltningsselskap investerer i en bred portefølje med enkeltaksjer, samt at de sitter på stor ekspertise.

En annen fordel i forhold til bank er skattereglene: når du har penger stående i et fond vil du ikke måtte betale skatt av pengene før du har realisert beholdningen din og sitter igjen med en gevinst, og det er gevinsten som skattes. Når pengene står på en bankkonto må du betale skatt av renteinntektene hvert år, noe du som sagt slipper ved sparing i aksjefond. Tvert i mot vil pengene du sparer på å ikke betale skatt kunne gi en betydelig rentesrente effekt i et fond, noe som over flere år vil bli merkbare beløp.

Finnes det ulemper?

Det finnes ulemper med alt her i livet, og så også med sparing i aksjefond. Aksjemarkedet vil bestandig svinge og som sagt er det viktig at du har en lang horisont når det gjelder sparingen din. Du vil oppleve at du i perioder vil tape penger, men som sagt gjelder det da å ha is i magen og vente. Hvor lenge du klarer å vente vil naturligvis ha innvirkning på det endelige resultatet ditt, og fra flere hold anbefales det at man venter i minst 5 år før man rører det man har spart.

Hvem kan spare i et aksjefond?

Svaret her er et soleklart; ALLE! Så lenge du er interessert i å spare penger eller å investere sparepengene dine er aksjefond noe som kan passe deg meget godt. Her stilles det ingen krav til alder, inntekt eller tidshorisont, og det beste er at du ved å sette inn penger i et slikt fond ligger godt an til å få en god avkastning i forhold til risken du løper – og den er svært liten.

Har du derfor en drøm om å investere i en ny bolig om 10 år vil sparing i aksjer med månedlige trekk være en meget smart investering av pengene dine, og du vil da ha en fantastisk egenkapital når du skal inn på boligmarkedet. Kanskje er du så heldig at du har klart å opparbeidet deg egenkapitalkravet på 15% av boligens totaltverdi i tillegg. Kommer du i banken med flere hundretusen kroner på bok vil du også kunne få meget gode betingelser på ditt lån.

Men som vi tidligere nevnte: hvis du ønsker et fond med høy avkastning må du også regne med store svigninger i verdien på dine investeringer, og mister du nattesøvnen av dette er kanskje andre sparemuligheter mer gunstige.

Hvordan sparer man i slike fond?

I dag er det veldig enkelt å sette inn penger i et aksjefond og det er svært mange som gjennom sin bank har muligheten til å opprette en egen spareavtale, og der kan man legge inn månedlige trekk. Dette vil være en grei måte å spare på og alt vil deretter gå av seg selv. Ønsker du å sette inn éngangsbeløp har du naturligvis også sjansen til det, men da blir man ekstra sårbar for svingninger. Hvis man sparer hver måned trenger man ikke tenke så mye på aksjemarkedets mer eller mindre uberegnelige bevegelser.

Skal jeg starte?

Det er vel ingen grunn til å vente! Men før du starter; sett deg ned og lag deg et mål som du skal spare mot. Ønsker du å tenke på alderdommen, eller er det en leilighet i Spania som frister? Uansett hva målet ditt er, så er det bare å sette i gang og finne en tidshorisont som bør være på minimum 5 år.

Så fremst du har økonomisk handlerom til det og du har penger som du kan sette av i noen år fremover finnes det bare positive sider ved det å spare i aksjefond, og når du har nådd dine mål kan du cashe ut pengene og investere pengene slik du måtte ønske.