Å ha et personlig budsjett kan være til stor hjelp for å få kontroll på økonomien, enten det gjelder deg som enkeltperson eller din familie. Dessverre er det altfor mange som ikke benytter seg av dette fantastiske hjelpemidlet, og man går derfor glipp av muligheten til å skaffe seg en full oversikt over hva pengene går til.

Det å lage seg et budsjett vil nok for mange være noe som sitter langt inne, og årsakene til det kan være flere, men sannsynligvis innbiller de fleste seg at dette er en komplisert oppgave – noe det ikke er!

LAST NED: Klikk her for å laste ned Sparebank 1s enkle mal for personlig budsjett

LAST NED: Klikk på bildet for å laste ned Sparebank 1s enkle mal for personlig budsjett

Hva er egentlig et budsjett?

Hvis vi tar utgangspunkt i Wikipedias definisjon av budsjett står det der å lese at det handler om å skaffe seg en oversikt over forventede inntekter og utgifter. Noe verre enn dette er det ikke og hvis man har dette enkle utgangspunktet i bakhodet gjør dette hele arbeidet med å lage seg et budsjett mye enklere.

Mange vil allikevel se på dette som en både kjedelig og uinspirerende oppgave, men om du gjennomfører dette ekstraarbeidet vil du ha kontroll på dine utgifter og inntekter, samt at du også får kontrollen på pengeflyten i økonomien din. I denne artikkelen gir vi deg noen gode tips som kan hjelpe deg med å sette opp et budsjett som vil fungere for deg.

Gjør det enkelt

Vi har allerede nevnt det tidligere i artikkelen, men vi sier det igjen: gjør det enkelt å ha et budsjett. Hvis du ikke er datakyndig eller dyktig med Excel eller andre regnearkprogrammer vil det allikevel fungere helt fint med papir og blyant. Man kan til og med få kjøpt spesielle bøker som er beregnet på regnskap og budsjett.

Ønsker du å bruke regneark til ditt budsjett trenger du naturligvis ikke å lage det selv fra bunnen: det finnes nok av utmerkede maler på nett som du kan tilpasse til din egen eller din families økonomi – og det er veldig enkelt.

Lag et mål

Uansett hva man gjør her i livet blir man mer motivert hvis man har noe å jobbe mot, og dette vil naturligvis også gjelde for arbeidet med et budsjett. Sett deg/dere et mål å jobbe mot, og dette kan i utgangspunktet være hva som helst. Kanskje vil en bufferkonto med 3 måneders utgifter være et bra mål? Hva med en sydenferie for hele familien om to år? Skal dere gifte dere så vil kanskje sparing mot bryllupet være en god idé. Som du ser kan man finne seg en rekke forskjellige mål, men vi anbefaler at man først og fremst fokuserer på å opparbeide seg en konto hvor man har penger til nødstilfeller hvor store uvarslede utgifter kommer.

Samle inn alle utgifter og inntekter

For å lage et budsjett må man naturligvis ha noen tall som man kan fylle inn i cellene eller skrive ned på papiret. Som en forberedelse til den kommende tiden med økonomisk kontroll skal man ta vare på absolutt alle kvitteringer på innkjøp man gjør, samtidig som man har full kontroll på alle regninger som betales. Alle disse tallene skal legges inn i budsjettet under de forskjellige postene, og da vil man ha en pekepinn på hvor man befinner seg.

I tillegg til dette skal man også legge inn alle kilder til inntekter man får, og det dreier seg om lønn, barnetrygd, barnebidrag etc. Har man kontroll på det samlede inntekts- og utgiftsnivået har man kommet langt på vei. Man kan også ta utgangspunkt i SIFOs referansebudsjett som har et estimert forbruk for forskjellige familier.

Skill mellom faste utgifter og øvrige utgifter

Når du skal begynne å sette opp budsjettet vil det være en greit å skille mellom de faste utgiftene og de løpende utgiftene. Faste utgifter vil bestå av poster som huslån, billån, forsikringer, kommunale utgifter osv. – altså de kostnadene som du har fast for hver måned.

Andre og mer variable utgifter kan for eksempel være matvarer, klær, kinobilletter og slike ting. Er du usikker på hva du bruker i måneden på dette kan det være greit å ta vare på kvitteringer eller sjekke kontoutskriftene.

budsjett

Lag spesifikke underkategorier

Hele poenget med et budsjett er å få greie på hvor pengene går, og dette er en svakhet blant svært mange i Norge i dag. Det er mange som ikke aner hvor mye som går hit og hvor mye som går dit – det eneste de vet er at bankkontoen er tom når slutten av måneden nærmer seg. Dette bør det være et mål å unngå, og dermed bør man i budsjettet legge inn egne poster for middager ute, reiser, gaver, klær, sko og personlig helse og hygiene. På denne måten får du ytterligere kunnskap om forbruket ditt og kan dermed beregne realistiske summer for dette i budsjettet.

Hvor kan du kutte?

Hvis du får problemer med å få regnestykket til å gå i pluss må du enkelt og greit gå inn og se hvor du kan kutte? Har dere to biler når dere egentlig bare har behov for én? Drivstoffutgifter, forsikringer og lån på en bil vil fort gjøre store utslag i måneden. Kanskje kan det spares inn på matbudsjettet eller på strømkostnadene? Har du et budsjett har du også et verktøy som lar deg ta styringen over egen økonomi.

Gi rom for nedbetaling av dyr gjeld

Hvis du har gjeldsposter som kredittkort eller dyre smålån bør du så fort som mulig kvitte deg med disse. Rydd plass i budsjettet slik at du får betalt ned den dyre gjelden fortest mulig, og i hvert fall slik at du betaler mer en minimumsbeløpene.

Opparbeid en bufferkonto

Dette har vi allerede vært innom, men det er så viktig at det fortjener et eget punkt. Bufferkontoen er ditt sikkerhetsnett, og hjelper deg mot store uforutsette regninger eller om en i husholdningen skulle miste jobben. Man står dermed ikke på bar bakke hvis uhellet skulle være ute og man slipper å ta opp lån for å betjene de løpende utgiftene. En bufferkonto bør være på 2-3 ganger husholdningens samlede månedlige inntekt.

Hvor mye kan du bruke på deg selv

Dette er kanskje den største og mest utfordrende posten i et budsjett – det personlige forbruket. Her syndes det sannsynligvis stort blant norske forbrukere, men samtidig er det muligens her det er mest å spare. Dette er posten du legger inn til slutt, etter at alle utgifter er trukket fra – også utgiftene til sparekontoen/bufferkontoen deres. Først da kan du se på hvor mye du har råd til å bruke neste måned, men husk på at bankkontoen din aldri skal være tom!