Ved å investere dine sparepenger i et pengemarkedsfond setter du pengene dine i det verdipapirfondet som tilbyr den aller laveste risikoen.

Pengemarkedsfondet er populært blant småsparere ettersom det tilbyr en avkastning som er større enn i banken, men som samtidig har en risiko som er å anse som lav. Les videre her for å skaffe deg kunnskap om denne typen fondssparing.

Hva er pengemarkedsfond?

Et pengemarkedsfond er kort fortalt en type fond hvor kapitalen til andelseierne (dine sparepenger) investeres i rentepapirer som har kort løpetid – med en fellesbetegnelse kalles disse for pengemarkedsinstrumenter.

Et fond som dette kan ikke investere i papirer som har et forfall som ligger lenger enn ett år frem i tid, for hvis bindingstiden er lengre enn dette er det å betegne som et obligasjonsfond. Et pengemarkedsfond kan kun investere i papirer som holder høy kvalitet ettersom forvalterne skal ta hensyn til strenge krav som går på likviditet og kredittkvalitet – noe som fastsettes av et analysebyrå.

Pengemarkedsfondet fungerer derfor slik at det låner ut kortsiktige lån til forskjellige bedrifter, og lånene skal betales tilbake innen 1 år. Bedriftene som skal betale tilbake lånene betaler naturligvis en rente, og det er den som tilfaller deg etter at forvaltningsavgiften er trukket fra. Som sagt er det viktig at bedriftene har god kredittrating slik at man unngår at de går konkurs før lånet er betalt tilbake til fondet.

Den kortsiktige investeringen gjør at risikoen blir lav ettersom rentene ikke endrer seg stort over en så kort periode, men avkastningen vil allikevel bli bedre enn i bank.

Fordelene med denne fondssparingen

Som i alle andre fondssparinger er det flere fordeler knyttet til også pengemarkedsfondet, og den største av disse er naturligvis at man forventer en noe høyere avkastning over tid enn ved sparing i bank. Noe som også teller positivt inn er at man har dyktige forvaltere som aktivt jobber for at pengene dine skal bli mer verdt.

Andre fordeler er at man får nyte godt av den gode renten allerede fra den første kronen man investerer, og det er ingen begrensninger på antallet uttak – noe man gjerne har på en høyrentekonto. Det er ingen bindingstid ved investeringene du gjør og det koster heller ingenting når du skal kjøpe eller selge andeler. Kommer det endringer i pengemarkedet vil dette påvirke avkastningen på fondet direkte, og uten forsinkelser som på en høyrentekonto.

Avkastning og risiko

Som du sikkert har skjønt allerede så er risikoen ved å investere i pengemarkedsfond langt lavere enn de øvrige verdipapirfondene som aksjefond og kombinasjonsfond. Dette betyr også at den forventede avkastningen vil være lavere enn ved f.eks. et aksjefond. Hvorfor investerer man da heller ikke i et aksjefond spør du deg kanskje? Årsaken til det er kort og godt at risikoen som sagt i aksjefondet er mye høyere, samt at man da bør tenke langt mer langsiktig når man investerer.

Vi kan derfor si at pengemarkedsfondet er den som på sett og vis er mest lik den tradisjonelle sparingen i bank, og når det gjelder avkastningen er den beregnet på grunnlag av renteinntekter og kursgevinst/kurstap. Med kortsiktig perspektiv og sterk kontroll blir derfor investeringene relativt trygg sammenllignet med de andre fondstypene.

Tre forskjellige kategorier

Vi deler inn pengemarkedsfondene i tre forskjellige kategorier, og kategoriene skiller seg fra hverandre med bakgrunn i hvordan fondene vil reagere på en renteendring.

Korte pengermarkedsfond
Disse fondene investerer i korte rentepapirer, og måles derfor mot en såkalt referanseindeks som har en rentefølsomhet som er lav.

Lange pengermarkedsfond
Dette er fond som investerer i lange rentepapirer, og referanseindeksen det måles mot her er mer følsom mot rentene.

Internasjonale pengermarkedsfond
Fond som dette måles opp mot en referanseinndeks som består av utenlandske rentepapirer. Også rentepapirer i norsk og utenlandsk valuta kan utgjøre denne referanseindeksen.

Hvem passer spareformen til?

Her svarer vi helt enkelt at den passer for den som ønsker et produkt som er mest likt banksparing, men som samtidig ønsker en avkastning som er litt høyere enn det bankkontoen gir. Det er mange fondssparere som ikke har mage til å tåle store verdisvingninger og for dem vil derfor dette produktet være svært godt.

Er du ute etter høy avkastning på dine sparepenger og er villig til å ta en risiko for oppnå det, vil ikke pengemarkedsfond være noe for deg. Her får man et trygt sparealternativ som er gunstigere enn høyrentekonto og hvor det er enkelt å sette inn og ta ut penger.

Kostnader forbundet med fondet

De lave kostnadene som er forbundet med disse fondene er en av de største fordelene sammenlignet med de øvrige fondene. Man betaler ikke gebyr til forvaltningsselskapet når man kjøper og selger andeler i fondet, men man betaler et årlig forvaltningshonorar som består av en fast prosentsats. Det kan være forskjeller mellom de forskjellige forvaltningsselskapene så det kan være greit å sjekke ut at man ikke betaler for mye. Når det er sagt er det også viktig å se på hvordan forvalterne gjør jobben sin ettersom lave gebyrer ikke har stor betydning hvis driften av fondet er svak.