Eldrebølgen er slår inn over Norge med full økonomisk tyngde, og Statistisk Sentralbyrå melder at utbetalingene til alderspensjon nesten har doblet seg i løpet av de siste 10 årene.

Det er en kjent sak at barnekullene i etterkrigsårene var både mange og store, og denne generasjonen har nå for alvor begynt å tre inn i pensjonistenes rekker – og akkurat det betyr at det nå må graves dypt i statskassen.

180 milliarder i 2014!

Tallene som SSB henviser til er formidable og i fjor fikk landets alderspensjonister utbetalt omtrent 180 milliarder kroner, og dette er et beløp som er hele 98% høyere enn i 2006. Øvrige utbetalinger fra staten steg til sammenligning med 40% i det samme tidsrommet på 8 år.

I denne åtterårsperioden var det særlig i 2010 at den voldsomme veksten virkelig lot seg merke. Alderspensjonen som utbetales nå er faktisk den største utgiften den statlige delen av NAV har, og det er klart at 180 milliarder kroner merkes på budsjettet. Totalt sett utbetales det ikke mindre enn 420 milliarder kroner til enkelpersoner i Norge i dag.

Vil eskalere

For de som trodde at vi nærmet oss toppen på utbetalingene så er det ingen lysning i sikte – de grandiose utbetalingene vil fortsette også i de kommende årene. Trolig snakker vi om et tidsperspektiv på 20-30 år fremover, og årsaken til det er at stadig flere kull fra 1945 og frem til starten av 70-årene går over i pensjonsalderen. Det betyr enda høyere utbetalinger i fremtiden, og en stor belastning på trygdesystemet.

SSB har følgende kommentar å komme med:

«Ut fra forventet utvikling i befolkningens alderssammensetting vil statens utgifter til alderspensjoner fortsette å stige sterkt i årene som kommer»

De totale utgiftene for statsforvaltningen var i 2014 på utrolige 1136 milliarder kroner, og det er de statlige helseforetakene som tar den største delen av denne kaken.