Forslaget, som opprinnelig kommer fra Unge Venstre, er ment å skulle stimulere arbeidsledige til å komme seg raskere i arbeid – men dette er ikke alt de har å by på.

I samme smellen foreslår partiet også å senke lønnen for de som er langtidsledige og for innvandrere, og forslagene har fått enstemmig gehør fra redaksjonskomiteen i forkant av landsmøtet som arrangeres denne helgen i Tønsberg.

Må tenke nytt

Redaksjonskomiteens leder, Rebekka Borsch, uttaler til NTB at nyvinninger må tenkes ut:

– Det er viktig og helt nødvendig å tenke nytt for å motvirke utenforskap. Dagens system er ikke bærekraftig.

LO har tidligere kritisert Venstre kraftig for sin arbeidslivspolitikk, og har sågar karakterisert den som verre enn regjeringspartienes politikk. Borsch innser at kritikken trolig ikke vil bli mindre dersom man vedtar disse uttalelsene, men samtidig understreker hun at dette ikke er noe som gjøres for å irritere fagbevegelsen.

Hun sier også lønnsnivået i Norge sørger for at det å komme seg inn i arbeidslivet ikke bestandig er noen enkel sak, spesielt for de som ikke har tilstrekkelig utdannelse og de som har huller i CVen.

– Men dette er overhodet ikke laget med tanke på å terge fagbevegelsen. Vi foreslår rett og slett ordninger som vi mener bør prøves ut. For å senke terskelen er et aktuelt virkemiddel en oppmyking av regelverket for allmenngjorte tariffavtaler.

Vil tilby lavere lønn og kutt i dagpenger

Redaksjonskomiteen foreslår derfor at flyktninger som er nyankomne og de menneskene som lenge har vært utenfor arbeidslivet må kunne jobbe for en lønn som er lavere enn hva andre har. Det følger dog noen betingelser med i forslaget, og dette er at en slik ordning kun skal fungere på denne måten i de to første årene i en fast ansettelse.

Partiet ønsker også enighet innad om komme med en forsøksordning hvor man kutter i dagpengeytelsene, og her er det snakk om å redusere satsen for arbeidsledighetstrygd fra for eksempel 80% til 60% i den perioden man har rett til slike ytelser.

I forslaget står det blant annet at en omlegging som dette både vil styrke motivasjonen til å søke jobb, samtidig som det vil bli færre som velger den såkalte helseveien til NAV. Kort og godt mener man at det i dag ikke gis gode nok incentiver for å komme seg raskt tilbake i arbeid. Redaksjonen ønsker også å la arbeidsledige som starter sin egen bedrift få beholde rett til dagpenger i inntil to år.

Arbeid til asylsøkere

Landsmøtet ønsker også å se på en løsning som bedre vil integrere flyktninger og asylsøkere, og dette er noe som komiteen anbefaler enstemmig. Dette dreier seg om å gi nylig ankommede en praksis med arbeid uten lønn, og helst kombinert dette med opplæring i språk. Et forslag til samarbeid med bemanningsbyråer for å kunne dra nytte av erfaring med å integrere arbeidskraft er også noe man foreslår.

Forslaget innebærer også at man ser på ordninger med barnepass på mottakene for at barna så kjapt som mulig skal få sjansen til å få en plass i skole og barnehage. Kostnadene skal tas over statsbudsjettet, og man understreker fortsatt at partiet krever at asylsøkere skal kunne få arbeidstillatelse mens søknadene deres behandles.