Vil heller ha bedre lønn enn bedre pensjon

Silje Sandmæl er en profilert forbrukerøkonom og har stort sett en fornuftig mening om det aller meste som handler om privatøkonomi. Det siste som nå har kommet ut er at folk flest ser ut til å foretrekke en høyere lønn fremfor en høyere pensjon, og dette vises i en undersøkelse som er utført på oppdrag fra DNB.

Sandmæl liker ikke tendensen og advarer mot at dette kan være et stort feilgrep blant norske ansatte.

Dobbelt så mange foretrekker høyere lønn

Undersøkelsen er utvetydig: det er faktisk dobbelt som mange som kunne ha tenkt seg en høyere lønn i stedet for en høyere pensjon, kommer det frem i artikkelen hos ABC Nyheter, og slik det ser ut så går de eldre for mer pensjon mens de yngre ønsker mer lønn. Sandmæl synes at dette er forståelig og at det er helt normat at man er mer opptatt av situasjonen i lommeboken pr. i dag og ikke det som kommer i fremtiden og da spesielt pensjonsalderen. Hun mener imidlertid at det er en feil når man nedprioriterer pensjonen til fordel for lønn.

Pensjonssparingen stagnerer

Hun forklarer at vi ikke har den store evnen til å spare til pensjonsalderen, og selv om det har vært en liten oppgang det siste året, ligger vi stabilt i forhold til tidligere år. Omtrent en tredjedel av de spurte i undersøkelsen bekrefter at de sparer til pensjonsalderen. Jo eldre man blir jo mer sparer man, og blant de yngste i undersøkelsen er det faktisk kun 21 prosent som sparer til pensjon. For de som er i aldersgruppen 45-60 år er andelen sparere på 40% – altså omtrent dobbelt så mange.

Sparing er smart

Hvis det er slik at man er opptatt av få få høyere lønn mener Sandmæl at det også er logisk at man burde ønske å spare mer til egen pensjon, og dette gjelder spesielt i de tilfeller hvor man ikke har en god nok pensjonsordning på jobb. For en god kontra en dårlig pensjonsordning kan det faktisk være forskjeller på flere tusen kroner pr. måned og man er derfor tjent med å undersøke hva man kan forvente å få når pensjonsalderen slår til.

I artikkelen kommer det også frem at man må være observant på dette med pensjon når man bytter jobb, for hvis man går til en jobb som har dårligere pensjonsordning vil man tape stort på dette i fremtiden. Hvis man har en privat pensjonssparingsavtale er forvaltningskostnaden for disse pengene høyere enn om man har en avtale gjennom en bedrift, og dette er med på å understreke hvor viktig det er at man har en gunstig ordning gjennom jobben. Mange er heller ikke tilstrekkelig strukturerte i sparingen sin, og det er mange som faller for fristelsen å ta ut pengene man har spart opp, og da står man fort på bar bakke igjen.