Det har nå gått 16 år siden Venstre var med på å innføre kontantstøtten i det norske samfunnet, men nå har partiet snudd og ønsker dermed å bli kvitt ordningen.

Med Trine Skei Grande i spissen ser det nå ut til at kontanstøtten kan være en saga blott, og partiet ønsker at ordningen skal være vekk fra neste år.

Fjerner fattigdomsfelle

Partilederen sier til VG at hun er nokså trygg på at partiest stortingsgruppe vil stille seg bak et forslag til et statbudsjett hvor kontantstøtten skal fjernes, og da allerede fra neste år. Hun fastslår derfor at dette vil være partiets posisjon når forhandlingene mellom regjeringen og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti skal tre i kraft.

Støtteordningen ble innført av Bondevik 1-regjeringen i 1998 hvor også Venstre var representert, og faktisk var partiet med på å øke kontantstøtten til 6.000 kroner i måneden så sent som i fjor.

Den plutselige vendingen har blitt en viktig sak for partiet og tonen er derfor en helt annen nå enn i fjor. Årsaken til at partiet har snudd i saken er at de mener at kontantstøtten fungerer som en fattigdomsfelle for mange kvinner, og spesielt for innvandrerkvinner, sier Skei Grande.

Grande forklarer at at kontantstøtten var ment for et pressmiddel for mer barnehageutbygging, noe som jo også fungerte. Nå mener hun imidlertid at fokuset må flyttes til de barna som ikke går i barnehagen.

Negativ KrF-leder

Som ventet er KrF-leder Knut Arild Hareide svært negativ til dette forslaget fra Venstre, og han sier at det er ‘totalt uaktuelt’ at kontantstøtten til ettåringene skal fjernes. Han reagerer også negativt på at Venstre-lederen bruker innvandrerkvinner som et argument for å fjerne støtten. Han er av motsatt oppfatning, og mener at innvandrerkvinner som ikke har barnehageplass til sine barn vil få en forverring i økonomien.

Når det er sagt: i KrFs og Venstres samarbeidsavtale som ble inngått i fellesskap med regjeringen i fjor finnes det ingen formuleringer som sikrer at kontantstøtten ikke fjernes.