Spørsmålet om hva man skal gjøre med sparepengene sine blir et stadig viktigere spørsmål for mange, og med de ekstremt lave innskuddsrentene i bankene er det liten tvil om at det er ulønnsomt å ha pengene stående på bok.

Den lave renten i bankene gjør at tradisjonell sparing på en bankkonto ikke er spesielt lønnsomt, men hvilke alternativer har du egentlig? Vi ser nærmere på dette i denne artikkelen.

Mange har over 1 million kroner på bok

Selv om banksparing i dag er direkte ulønnsomt er det et faktum at over 200.000 nordmenn har over en én million kroner på bok. Dette er tall som presenteres av DNB og et betimelig spørsmål vil derfor være om dette er en gunstig måte på oppbevare penger på.

Noen vil kanskje mene at slik sparing er bedre enn alternativene, men er det egentlig slik? Er det mulig å sette til side penger og samtidig kunne tjene litt på det? Svaret på det er et ubetinget ja, men man må gjøre noen riktige valg først.

Hvorfor er det ikke lønnsomt å spare i bank?

Vi har allerede vært inne på at den lave styringsrenten sørger for at banksparingen ikke blir spesielt lønnsomt. Som en følge av lave styringsrenter blir også vår innskuddrenter i bankene lave, og på det aller beste i dag kan man maksimalt skaffe seg en rente på litt under 3% – men de aller fleste bankene ligger betydelig lavere enn dette. Isolert sett er det imidlertid ikke bare de lave rentene som gjør sparingen ulønnsom; prisstigningen har naturligvis også sitt å si, og den gevinsten vi eventuelt måtte få av rentene spises raskt opp av den.

Fra eksperthold anslås det at prisstigningen i Norge vil være på omtrent 2,6% i 2015 og når innskuddsrentene er så lave som i dag betyr det i praksis at pengene vi har på kontoen står på stedet hvil. Husk også at du må betale skatt av den eventuelle gevinsten på sparingen så i mange tilfeller vil altså pengene miste verdi når de står på bankkontoen.

Som om ikke dette var nok: økonomer i de fleste bankene forventer at renten skal enda lavere og at dette vil skje så tidlig som på Norges Banks rentemøte den 19. mars – og noen mener at den skal ytterligere ned etter dette igjen. Enkelte mener sågar at vi vil kunne få se en nullrente i løpet av et par år, men dette blir kun spekulasjoner slik situasjonen er nå. Vi kan imidlertid forvente oss en lav rente de nærmeste årene, og dette gjør banksparing ulønnsomt.

Å betale ned gjeld er mer gunstig

Når rentenivået er så lavt som i dag er det spesielt én annen ting som vil være betydelig mer lønnsomt enn å spare på bok: å betale ned gjeld. Hvis du befinner deg i en situasjon hvor du har gjeld vil det lønne seg å betale ekstra inn på lånet fremfor å spare penger i banken. Husk tommelfingerregelen som vi har nevnt flere ganger tidligere: du skal bestandig plassere pengene der hvor renten er høyest!

Har man gjeld er det derfor ingen god idé å ha store beløp stående på bok, og årsaken er rett og slett at innskuddsrenten er lavere en renten på lånet.

Hva med sikkerheten da? For de som ikke har gjeld, men som har penger på bok er situasjonen en litt annen. Hvis man overhodet ikke ønsker å ta noen risiko med sparepengene er naturligvis banksparing trygt, men da må man være klar over at avkastningen på pengene vil være nedslående, og faktisk et tapsprosjekt over tid.

Sparing med større risiko

Når alt dette er sagt: det er mange som er ute etter alternative måter å spare penger på, men da er det viktig at man tenker nøye over hva pengene man sparer skal brukes til. Andre elementer som tidshorisont for bruken av pengene og risiko er naturligvis også viktige ting å ta hensyn til. Å spre pengene utover flere alternativer er viktig ettersom man på denne måten har flere bein som man kan stå på.

Har man en tidshorisont som er kortsiktig anbefales det rett og slett å fortsette å spare i banken eller å sette pengene i et rentefond. Har man penger som man ikke har planer om å bruke før om flere år vil forskjellige fondstyper som for eksempel kombinasjonsfond og aksjefond være aktuelle alternativer. For de som er enda litt dristigere er investeringer i enkeltaksjer også et alternativ.

Les mer om sparing i fond her.

Eventuell fortjeneste på de pengene man sparer er derfor sterkt knyttet til den risikoen man tar. Større risiko betyr også større muligheter for tap, men også muligheten for stor avkastning. For å være beredt på svigningen ved aksjesparing er det derfor viktig at man har is i magen og et tidsperspektiv som er forholdsvis langt. Spørsmålet man må stille seg er derfor om man tåler en slik risiko eller om man er tilfreds med kun å bevare kapitalen i størst mulig grad.

Høy risiko? Spar i minst 5 år.

Hvis man er bekvem med en sparing som er risikobelagt bør man som sagt ha et langsiktig perspektiv, og i hvert fall 5 år. Et aksjefond vil for eksempel oppleve naturlige svinginger, men historisk sett vil man over tid oppleve en verdistigning. Man skal uansett følge med på utviklingen for hvis man har opplevd en periode med kraftig oppgang kan det være smart å selge seg ut. På samme måte skal man være aktiv i perioder hvor det har vært kraftig nedgang og utnytte dette til å investere penger ettersom man da vil tjene på oppgangen som vil komme.

Ønsker man å spare i fond men samtidig redusere risikoen er det anbefalt å opprette en spareavtale som sørger for jevnlige innskudd i ditt fond. På denne måten vil man kjøpe fondsandeler både når det går bra og når det går dårlig og dermed spre risikoen utover.

Investering i utleiemarkedet

Mange som har penger på bok vurderer å investere disse i utleiebolig i stedet for å spare på alternativt vis. Også her er det viktig at man har et langsiktig perspektiv samtidig som man har nok penger til at man har en egenkapital på 20-30%. Dette er viktig for at man skal kunne tåle et prisfall på boligene. Men skal også tenke over hvor man investerer pengene, og det er liten tvil om at man er nødt til å satse i et område der hvor etterspørselen etter utleieobjekter er tilstede og fortsatt vil være det i uoverskuelig fremtid.