Fordelene ved å bygge seg bolig i mer grisgrendte strøk kan være mange, men det er ting som tyder på at det økonomiske aspektet ved en slik investering gjør at det vil være et tapsprosjekt.

Ønsker du å bygge en bolig i et område hvor boligmarkedet ikke er så velfungerende som i mer tettbebygde strøk er dette noe du skal være forsiktig med. Du kan nemlig risikere å aldri få tilbake de pengene du har lagt i det.

Må betale mer til banken

Hvor du er bosatt i landet vil nemlig ha en innvirkning på hvor lav rente du vil få fra banken din, kommer det frem i en artikkel i Dagens Næringsliv i dag. Mange nordmenn går med et ønske om å oppføre drømmehuset sitt, men hvis du er en av dem som i tillegg går med planer om å sette det opp i et område hvor boligmarkedet ikke er velfungerende bør du altså tenke deg om to ganger. Hvis eiendomsmarkedet der hvor boligen skal oppføres er svakt og dårlig utviklet er sjansen liten for at du noen gang skal kunne få igjen den summen det koster å oppføre huset.

Dette betyr kort og godt at bankene får dårligere sikkerhet for pengene de låner ut, noe som igjen innebærer at rentene du som lånekunde tilbys vil være høyere enn i andre områder i landet hvor markedet fungerer bedre. Dette er tall som har blitt presentert på grunnlag av mer enn 3300 renterapporter som avisen har mottatt fra sine lesere den siste tiden.

Tallenens tale er klare: hvis du låner 1 million kroner så vil det koste deg 6.000 kroner ekstra pr. år om du bor i et område hvor boligmarkedet er lite velfungerende. Å sette opp en ny bolig vil koste langt mer enn 1 million kroner, så beløpene vil kunne bli av betydelig størrelse over et perspektiv på flere år.

Usikkkerheten rundt hva boligene egentlig er verdt i slike områder hvor omsetningen er lav betyr altså at du som lånekunde må betale ekstra mye tilbake til banken. Frykten fra bankenes side er enkel: hvis et boligprosjekt først går galt, det vil si at du som kunde ikke klarer å overholde dine betalingsforpliktelser, vil tapet for bankene bli større enn i et område hvor det er mer press i eiendomsmarkedet.