Til neste år vil en ny portal se lyset, og den skal gjøre det enklere for oss forbrukere å bestille håndverkere som er mer kompetente samtidig som den fjerner de useriøse aktørene i bransjen.

Klager på håndverkere har uten tvil vært en gjenganger på topplistene hos Forbrukerrådet, og naturlig nok er dette tilfellet ettersom vi bruker store summer på dette hvert eneste år. Oppussing og bygging er noe vi virkelig liker å bruke penger på her i landet.

70 milliarder i året

Prognosesenteret har anslått at vi bruker omlag 70 milliarder kroner pr. pr på oppussing og vedlikehold av våre boliger, og en stor del av dette lar vi håndverkere ta seg av – noe som ofte fører til konfliktsituasjoner. Forbrukerminister Solveig Horne har derfor besluttet at Forbrukerrådet skal lage en Håndverkerportal som skal komme forbrukerne til gode.

– Portalen er ment å skulle styrke forbrukernes mulighet til å ta gode valg. Vi håper spesielt på at portalen skal få flere til å skrive kontrakt med håndverkeren, da manglende kontrakt er en av de aller største kildene til forbrukerklager på dette området.

Ordene tilhører ministeren og hun oppfordrer også bransjen til å holde en god og nær dialog med Forbrukerrådet mens portalen utvikles. Hun ønsker blant annet at man kommer med innspill til hvordan kontrakter skal utformes, og sier at dette arbeidet har mye med ryktet til bransjen å gjøre.

– Dette går jo på deres eget rykte, og det vil være en fordel for byggebransjen også om man får luket ut de useriøse aktørene fra markedet. Jeg tenker at det også er noe som vil kunne motvirke arbeidslivskriminalitet.

Det er forbrukerne selv som har ansvaret for at det skrives en kontrakt, men Horne mener at myndighetene skal gjøre alt for å legge til rette for at vi som forbrukere skal kunne ta de rette valgene. Portalen skal blant annet forenkle kontraktsarbeidet og dette igjen vil styrke forbrukeren i tvister hvor det blir snakk om forsikring eller erstatning. Hun understreker også at portalen ikke skal ha en anbudsfunksjon, slik som andre portaler, men at dette skal fungere som et supplement til de øvrige tjenestene som finnes på markedet.

Førsteversjon i januar

Det jobbes nå fra Forbrukerrådets side med spesifikasjonene for portalen og man har et mål om å ha en første versjon på markedet i januar 2017. Hovedlansering skal etter planen skje i april samme år og Elin Vestrum i Forbrukerrådet har følgende kommentar til arbeidet:

– Forbrukerrådet ser for seg at det på portalen skal gis en kvalitetsvurdering av alle firmaer i byggenæringen. Det skal ikke kreves avgifter for å få være med i oversikten.

Som forbruker skal du kunne hente data fra flere kilder gjennom portalen og selv om portalen vil være klar i april vil den hele tiden være under utvikling slik at nye og relevante datakilder skal kunne implementeres.