Utleiehaier vil få svi

Skolestarten nærmer seg for alvor og det fører til et brennhett utleiemarked, noe mange utleiere ser sitt snitt til å utnytte.

Å være leieboer behøver slett ikke å være noen dans på roser, og når det er et såpass hardt trykk i leiemarkedet føler mange seg tvungne til å skrive under urimelige leiekontrakter.

Urimelige kontrakter skal bort

Før sommeren i år tipset Leieboerforeningen Forbrukerrådet om en utstrakt bruk av urimelige leiekontrakter, og på bakgrunn av dette ba Forbrukerrådet i forkant av sommeren de 11 største utleieselskapene om å sende inn de leiekontraktene de hadde anvendt det siste halve året. Dette kommer frem på Hegnar.no, og målet med gjennomgangen er selvsagt å bli kvitt urimelige kontrakter i markedet. I tillegg til dette ville Forbrukerrådet også vite antallet kontrakter som hadde blitt inngått i den samme perioden.

8 aktører overholdt fristen

Åtte av de elleve selskapene overholdt fristen som ble gitt av ombudet, og selskapene som ikke har gjort det er Pallas Eiendom, Hybelutleie og Stiftelsen Kaare Berg, kommer det frem på nettsidene.

Det som skal gjennomgås i kontraktene er først og fremst de generelle leievilkårene som leieboerne skriver under på, samt at blikket også skal rettes mot vedlikeholdsplikten. Hvis ombudet finner noe her som er å betrakte som urimelig i forhold til markedsføringsloven, så kan selskapene risikere å få pålegg om å endre punktene det gjelder.

Vil få konsekvenser

En av aktørene som har sendt inn kontraktene sine, Utleiemegleren stiller seg veldig positiv til denne opprydningen, og kommunikasjonssjefen i selskapet sier at de i løpet av de foregående 20 årene har vært vitne til veldig mange tvilsomme kontrakter og dårlig håndverk, og han er ikke i tvil om at mange vil komme til å få føle på konsekvenser.

Leieboerforeningen, som først tipset Forbrukerrådet om forholdene, kan fortelle at noen av aktørene opererer med meget strenge vedlikeholdsplikter i kontraktene sine overfor leieboerne, og her er det ingen tvil om at man beveger seg i en gråsone.

Advokat Anne Mette Hårdnes Skåret uttaler seg om saken og presiserer at man etter utleieloven har mulighet til å avtale fritt hvilke forhold som skal gjelde, men at enkelte aktører benytter denne avtalefriheten til å skyfle vedlikeholdsansvaret over til leietakeren.

Et presset marked

I ToppFinans.com er vi naturligvis opptatt av leieboernes trygghet, og frykter at mange ser seg nødt til å underskrive kontrakter de egentlig ikke ønsker rett og slett fordi det ofte er vanskelig å finne seg et sted å bo. At man da må ‘bite i seg’ urimelige krav kan derfor bli den eneste utveien for å skaffe seg bolig.

Allikevel er det positivt at dette tas tak i, og vi oppfordrer utleiere til å tenke seg om to ganger når de utformer kontraktene sine.