Unge mennesker har blitt dyktigere sparere

Unge nordmenn er skeptiske til om tjenestepensjonen og folketrygden vil være tilstrekkelig å leve for som pensjonist, og dette har de begynt å ta tak i – til Storebrands pensjonsøkonoms store glede.

Som om ikke det var nok så er de aller yngste voksne i tillegg flinke til å spare i BSU mens de ennå har muligheten til det, og dette fører til at de har bedre forutsetninger når de skal inn på boligmarkedet.

Sparer jevnlig til pensjon

Pr. i dag er situasjonen slik at omtrent halvparten av nordmenn som er i arbeid sparer jevnt og trutt, eller planlegger å starte med dette, til pensjonsalderen. Dette kommer frem i en undersøkelse Storebrand har bestilt fra Norstat. Spesielt godt ser det ut til å ligge an blant de som har passert 30 år, for der viser tallene at viljen til å spare er høy og stabil, og det er i aldersgruppen 30-39 år at andelen sparere eller som planlegger dette er aller høyest.

Storebrand ser liknende tendenser blant deres kunder, og pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i selskapet, konstaterer at gjennomsnittsalderen for kunder som oppretter såkalte spareavtaler har gått ned fra 46 år til 43 år.

Unge mennesker med vett!

I undersøkelsen kommer det frem at det er svært få av de unge som er spurt som har troen på at folketrygden og tjenestepensjonen vil være nok til å dekke behovet i pensjonsalderen, og dette er nok en stor del av årsaken til den økte viljen til å spare. De som er over 50 har et annet syn på saken og her er det langt flere som mener at trygden og pensjonen vil være tilstrekkelig.

Pensjonsreformen, som innbærer at man må begynne å spare privat eller forlenge arbeidslivet, sørger for at man i dag har et langt større ansvar for egen pensjon og at det er akkurat dette de unge har sett og forstått konsekvensene av. I aldersgruppen 18-34 år viser man i tillegg fornuft når det kommer til sparing og mellom 30-40% av disse sparer i BSU (Boligsparing for ungdom). Pensjonsøkonomen ser på denne trenden som et sunnhetstegn, og trekker fram at det er veldig positivt at man starter på BSU-sparing tidlig i livet samtidig som at man har klarsikt nok til å skjønne at det krever egeninnsats for å kunne leve det livet man har sett for seg som pensjonist.

Vil ha bedre skatteregler for privat sparing

Budskapet om å spare har virkelig nådd ut til det norske folk, men Dyre Haug ønsker også at myndighetene kommer på banen for å tilby gunstigere skatteregler for dem som sparer privat. I Europa er Norge ett av de få landene som ikke har ordninger som stimulerer skattemotivert pensjonssparing, avslutter han.

Det er også slik at det er de som har den høyeste inntekten som er flinkest til å spare til pensjon, for hvis man tjener over 7,1 G er det ingenting ekstra å hente på opptjening i folketrygden.