DNB Markets tror at prisen på boliger vil ha en fortsatt stigning i 2015, men deretter gå på en liten ‘smell’ i 2016.

I 2016 spår de at det vil komme et fall på 2,5% før vi deretter får et år med nullvekst i 2017. Først i 2018 har man troen på at boligprisene vil stige igjen, og da er spådommen på 2%.

Lav inntektsvekst og høyere arbeidsledighet

Grunnen til at man forventer en stagnasjon og fall i boligprisen er den forventede lave veksten i inntektene og en økt arbeidsledighet i de kommende årene. Det vil imidlertid komme en liten begrensning på dette fallet ettersom man også forventer en oppbremsing i investeringen av nye boliger. Når det gjelder boliginvesteringer tror storbanken på et fall på hele 5% de neste to årene, og først i 2018 vil viljen til å investere i bolig returnere.

Analytikerne i DNB regner med at vi til neste år vil få en stigning i arbeidsledigheten opp til 3,9% og at dette vil fortsette til 4,4% i 2017. Samtidig vil veksten i BNP være moderat de neste to årene før man ser litt lysere på situasjonen i 2018 med 2,5% vekst.

Tror på rentekutt

Banken regner det som 50% sannsynlig at renten vil kuttes på nytt i 2016 og man forventer ikke en oppgang i styringsrenten før i mars 2017.

At kronen i dag også er lav skyldes de stadig fallende oljepriser og i skrivende stund omsettes et fat Nordsjøolje for under 60 dollar for første gang på mange år. DNB Markets mener at kronekursen er grovt undervurdert og at den vil stige betydelig når oljeprisene har begynt å stabilisere seg. Banken sier at den er mye svakere enn hva situasjonen i norsk økonomi som helhet skulle tilsi. I dag er prisen så lav at vi må betale over 9,30 kroner for en euro.