Den velkjente og profilerte forbruksøkonomen Kristina Picard i Storebrand varsler om at 2016 kommer til å bli trangere økonomisk for nordmenn.

Dette er dårlige nyheter for den jevne nordmann, og ekspertuttalelsen kommer som en naturlig konsekvens av den fallende oljeprisen.

Dempet lønnsvekst

Lommeboken vår vil altså etter all sannsynlighet bli litt tynnere i året som kommer, og når vi ser på fremtidsutsiktene til norsk økonomi generelt blir vi kanskje ikke spesielt overrasket over en slik uttalelse. Det er Picard som kommer med denne uttalelsen til VG og hun har følgende å si om årsakssammenhengene som gjør at hun konkluderer som hun gjør.

– Hovedårsaken til det er de lave oljeprisene som i stor grad påvirker norsk økonomi. Den stigende arbeidsledigheten legger en demper på lønnsveksten, samtidig som den svake kronen gjør importerte varer dyrere og derfor drar lønnsveksten opp. Dermed blir den reelle lønnsveksten lav.

Hun understreker dog at den økte arbeidsledigheten naturligvis ikke vil gjelde for alle, men at det etter all sannsynlighet vil komme flere kutt i andre bransjer enn i de olje- og gassrelaterte næringene. Dette grunngir hun med at vi ser utviklingen allerede nå i slutten av 2015. De som må over på dagpenger i en periode vil oppleve å få inntekten sin betydelig redusert – og det innebærer 62,4% av inntekten og maksimalt opp til 337.000 kroner brutte pr. år.

Kanskje er det på tide for oss nordmenn å finne frem sparekniven og kutte ned på forbruket vårt? Vi anbefaler at du setter deg ned med din personlige økonomi og setter opp et skikkelig budsjett slik at du har kontroll over dine inntekter og utgifter, slik at du kan justere forbruket ditt slik at det blir bærekraftig.

Det er viktig at du også forsøker å sette penger til side til sparing slik at du har litt i bakhånd hvis du skulle få uforutsette og store ekstrautgifter.