Nå er de fleste ekspertene samstemte: de er sikre å at det kommer et rentekutt fra Norges Bank i juni!

Det var forventet at det skulle komme et rentekutt forrige gang styret i sentralbanken møttes, men sentralbaksjefen overrasket da han annonserte at de ville holde styringsrenten uendret. Denne gangen er det garantert at det kommer et kutt i følge ekspertene.

Sikker på kutt

Fra Nordea Markets hadde man forventet å se en sterkere vekst og mener at det er på tide å ta situasjonen på alvor. Dette kommer fra makrostrategen Joacim Bernhardsen og han er altså en av mange økonomer i Norge som er sikre på at renten nå kuttes til rekordlave 1%. Rentemøtet er den 18. juni, men allerede i dag leverte sentralbanken en temeraturmåler fra de norske bedriftene, og denne bekrefter at norsk økonomi er inne i en periode som kan karakteriseres som tøff. Veksten har avtatt og utsiktene til fremtidig vekst faller.

Flere kutt?

På grunn av denne rapporten har flere økonomer begynt å stille seg spørsmålet om det er tilstrekkelig med et kutt på rentemøtet i juni, men om det også vil være nødvendig med ytterligere et kutt senere.

Frank Jullum i Danske Bank sier til E24 at nettverket nå er så svakt et sentralbanken vil justere ned vekstanslaget for økonomien, og at dette igjen vil trekke rentebanen nedover. Han tror faktisk da at det er så mye som 50% sjanse for at vi får ytterligere ett kutt i etterkant. Allerede i mars signaliserte Norges Bank 100% sikkert at et rentekutt ville komme før sommeren, men nå er det altså bare én mulighet igjen, og nå som rapporten har kommet på banen sier Jullum at det ikke lenger er noen tvil om et kutt i styringsrenten.

Også fra Handelsbanken Capital Markets er man sikre på et kutt i juni og de tror det er nokså stor sannsynlighet for et kutt til i høst. Også der tror man at rentebanen vil bli justert ned og det er nettopp denne som er prognosen for styringsrenten fremover.

Bråstopp i økonomien

Øystein Dørum i DNB Markets skrev følgede på sin Twitterprofil etter rapporten fra Norges Bank:

«Norges Banks regionale nettverk tyder på full stans i norsk økonomi. Mye svakere enn ventet. Dette besegler trolig rentekuttet 18. juni».

Han forklarer at man hadde regnet med at økonomien ville være svakere enn sist, men ikke såpass svak som den er nå. Veksten i næringslivet er på kun 0,25% og i følge Dørum er dette jevngodt med ingenting. Spesielt sliter de som leverer tjenester mot næringslivet etter nedturen i oljebransjen, men allikevel er det ikke helt svart. Det er deler av næringslivet som treffes av oljenedturen og ikke hele næringslivet.

Tror ikke på kutteffekt

Den samme Dørum er altså overbevisst om at det kommer et rentekutt den 18. juni og sier at dette kommer som en konsekvens av den rentebanen de tidligere lagt, som igjen er basert på hvordan man har antatt at utviklingen i norsk økonomi skal utvikle seg. At det har gått dårligere enn fryktet er det ingen tvil om, men han sår også tvil om det kun er rentekutt som er den eneste måten å få norsk økonomi på beina igjen på. Han understreker igjen at det først og fremst er oljenæringen som sliter, og at det ikke er åpenbart at man hjelper den ved å kutte rentene.

Han sier sågar at det er utviklingstrekk i økonomien som faktisk kan brukes til å ikke endre rentene i juni, og at Norges Bank kan legge vekt på at andre deler av økonomien går brukbart. I så måte kan det være aktuelt å trekke frem at det ikke har vist seg noe skift i arbeidsledigheten, på boligmarkedet eller på låneetterspørselen.

Rentekutt kan føre til vekst i boligmarkedet og økt privat etterspørsel, men at det oljenæringen og importindustrien først og fremst har behov for er en lav lønnsvekst.

Dørum sier selv:

– Jeg mener dette er argumenter for ikke å senke rentene og jeg ville i dagens situasjon hatt is i magen. Jeg tror kronen, som allerede er svak, vil tåle det.