Statens Lånekasse med ny fastrente på studielånet

Fra nyttår av kan du forvente å få et forbedret tilbud fra Lånekassen når det kommer til fastrente og trolig vil den havne på 2,521% for tre års bindingstid.

Endringene vil altså komme fra 1. januar 2015 og tallene vi kan forvente er følgende: 2,521% for 3 års bindingstid, 2,71% for 5 års bindingstid og 3,3% for 10 års bindingstid. Den eneste usikkerheten som er knyttet til disse tallene er vedrørende Stortingets varslede rentepåslag med 0,25%, i følge Lånekassen. Om det blir et rentepåslag eller ikke får vi vite i løpet av desember måned når statsbudsjettet skal vedtas.

Renten som vi tilbys fra Lånekassen er styrt av markedet og baserer seg på beregninger som er gjort av Finansdepartementet. Renten, både den flytende og den faste, fastsettes 6 ganger i løpet av et år, og for at du skal få fastrente er du nødt til å søke aktivt om det. Gjør du ikke det har du automatisk den flytende renten som tilbys fra Lånekassen.

Pr. i dag er det slik at snaut 423.000 kunder har flytende rente, mens omtrent 144 000 har fastrente på sitt studielån.

Et gunstig lån

Studielånet er det aller gunstigste lånet man kan ha, og ekspertene fraråder lånekunder å betale ned dette så raskt som mulig. Mange gjør nettopp det og det sier forbrukerøkonomene er helt feil prioritering. Lånet har for det første gode betingelser når det kommer til renter, og i tillegg til dette er det et personlig lån. Det betyr at om du opplever trange tider er det mulig å søke om utsettelse på betalingen og du kan sågar få rentefritak hvis du har dårlig økonomi. Er man arbeidsufør kan man faktisk også få hele eller deler av lånet slettet samt at lånet slettes hvis man dør – det går altså ikke i arv. Samlet sett gjør dette studielånet helt unikt.

Når det gjelder nedbetaling av lån skal fokuset rettes mot de dyreste lånene, og det betyr at bilen og kredittkort/forbrukslån skal vekk så fort som mulig. Har man ikke slike lån så kan fokuset være på å nedbetale boliglånsgjeld ettersom dette er en suveren måte å spare penger på, og dette kan du lese mer om her.