Er du leietaker? Da er det vanskelig å si opp kontrakten din!

I en nyhetssak på Nord24.no kommer det fram at en vennegjeng måtte flytte ut av et kollektiv da huseieren skulle renovere boligen, men dette viste seg å være en aldri så liten tøying av regelverket.

Leietakere er generelt sett godt beskyttet av husleieloven, og det skal mye til før en huseier kan terminere en leiekontrakt. Mange er imidlertid svært kreative, og det fikk tre kompiser fra Tromsø erfare i vår.

Flytting på grunn av renovering

De tre vennene som hadde hatt tilhold i kollektivet nord for sentrum i Tromsø fikk ved påsketider et brev fra utleier hvor det kom fram at boligen skulle renoveres og at de derfor måtte flytte ut innen tre måneder. Studentene valgte å etterfølge dette i og med at de visste at utleier hadde muligheten til å si opp kontrakten med dem. En slik mulighet er kun mulig hvis det skal gjennomføres en oppussing, objektet skal selges eller at utleier selv eller et medlem av familien skal bruke boligen.

Ved utgngen av juni flyttet de tre unge mennene ut, og søken etter et nytt bosted startet på Finn.no. Overraskelsen deres var stor da de oppdaget at boligen de tidligere hadde bodd i lå klar for utleie på nettstedet, med en pris som var 5.000 kroner dyrere pr. måned – altså 25.000 kroner.

Gjengen reagerte naturligvis sterkt på dette og mener at de måtte flytte bare fordi huseier ønsket å skru opp prisen, samt at oppussing ble brukt som en unnskyldning. I annonsen på Finn.no sto det at boligen var delvis nymalt, og i følge huseier var dette et arbeid som tok et par dager og som absolutt kunne ses på som en gyldig grunn for terminering av leiekontrakten.

Mannen uttalte også til nettstedet at han er i full rett til å øke utleieprisen etter endt leieforhold, og han sier også at guttene fikk muligheten til å flytte inn i en annen bolig som hadde en leiepris på 25.000 kroner i måneden – altså 5.000 kroner dyrere enn den boligen de bodde i.

Erstatning er mulig

I Leieboerforeningen stusser man over det som har skjedd i denne saken, og de mener at innvendig malearbeid ikke er en tilstrekkelig grunn til oppsigelse av en leiekontrakt. Faktisk sier du også at leietakerne kan ha rett på en erstatning fra utleier, og at både kostnader i forbindelse med flytting samt kompensasjon for en eventuell merleie i den nye bopelen skal kunne kreves dekket. Kompensasjonen for merleien skal da dekke perioden frem til den opprinnelige leietidens slutt.

Vennene er dog ikke sikre på om de kommer til å gå til dette skrittet ettersom de løste problemet ved å flytte inn til kjærestene sine, selv om de synes det er trist at de ble splittet opp. Målet deres med å gå ut med saken var å få belyst det som de betegner som en ‘kynisme i boligmarkedet’.

Gyldige grunner til opphør av tidsubestemte leieavtaler

Nå har ikke ToppFinans.com kjennskap til om kontrakten i dette tilfellet var tidsbestemt eller tidsubestemt, men tar man utgangspunkt i at det var en tidsubestemt kontrakt så er det følgende grunner som er gyldige hvis man ønsker å terminere en kontrakt:

* utleier eller noen i husstanden skal bruke husrommet selv
* hvis husrommet må forlates som følge av ombygging eller riving
* leieavtalen har blitt misligholdt av leietaker
* utleieren har en annen saklig grunn