NTB melder at stadig flere eldre drar med seg gjeld inn i tilværelsen som pensjonister, og årsaken er at antallet alderspensjonister med boliglån er økende.

Faktisk er det så mange som 39%, eller omtrent 4 av 10 pensjonister, som har tatt ut full alderspensjon som har opplyst at de ennå har boliggjeld, og tallene ser ikke ut til å bli noe lystigere med årene.

Venter større økning

4 av 10 alderspensjonister drar altså med seg gjeld inn i pensjonisttilværelsen og for aldersgruppen fra 45-54 år opplyser 52% at de regner med å ikke ha nedbetalt boliglånet innen de er fylt 60 år. Disse tallene stammer fra Sparebank 1 SR-Bank og Oddvar Rettedal, produktsjef for finansiering i banken, har følgende kommentar å komme med:

– Vi ser at stadig flere tar med seg gjeld inn i pensjonisttilværelsen, og mange har gjerne refinansiert i 40-50-årsalderen for å finansiere oppussing eller nye investeringer som bil, båt eller hytte.

Han understreker også et ugjendrivelig faktum og sier at når man må bruke mer av de inntektene man har til å betale på renter og avdrag så vil de bli mindre midler igjen til både reiser og øvrig forbruk.