I Drammen kommune har man begynt å stille klare krav til unge mennesker som har behov for sosialstønad. Det har gitt resultater.

Å stille krav til unge mennesker som trenger sosialstønad har vært et fornuftig grep fra Drammen kommune. Forsker mener at det er mye å hente på dette.

‘Må stå opp om morran’

Praksisen med å stille motkrav til ungdommen har vært en suksess og faktisk har kommunen halvert antallet mennesker på sosialhjelp gjennom å be dem stille på arbeid. Michael Douglas Søraas, 22 år gammel, er en av dem som har fått føle på dette, men som er udelt positiv i sine uttalelser angående kravet. Han ble sendt til Kirkens Bymisjon og står i ‘skrubben’ der.

–Jeg ble sendt hit, og egentlig er det noe av det beste som har skjedd. Du må «stå opp om morran» og jobbe en full dag. Det gjør at du kjenner på følelsen av å komme i arbeidslivet, sier han

Det var NAV som først sendte Søraas til Kirkens Bymisjon og noe han måtte gjøre hvis han skulle ha forhåpninger om å få støtte til livets opphold.

Også forsker Simen Markussen ved Frischsenteret her helt klar på at det kan være mye å hente ved å stille krav til unge mennesker som har behov for sosialhjelp.

– Å la unge mennesker ta imot passive ytelser er å gjøre dem en bjørnetjeneste. Det bør være klare aktivitetskrav fra dag én.