Siv Jensen varsler at skattekuttene kommer

Å sitte i regjering er noe annet enn å sitte i opposisjonen, og selv om det har foregått utstrakt kamelsvelging i regjeringskontorene, lover Siv Jensen at det kommer skatte- og avgiftskutt i statsbudsjettet for 2015.

Valgløfter er som sagt valgløfter, og dette tror jeg de aller fleste er innforstått med, og å meisle ut og sette i live en politikk tar tid. Hvis du er en av dem som venter på flere skatteletter så kan du i hvert fall se frem til 2015.

Formueskatten: en het potet

Regjeringpartiene Høyre og FRP hadde som ett av sine viktigste valgløfter et mål om å fjerne formueskatten, men dette ligger foreløpig litt i det fjerne, og det ser ikke ut til at det kommer til å skje i denne perioden. Finansminster Siv Jensen kan heller ikke garantere at denne skatten fjernes innen 2017, men er veldig klar på at de skal følge det som kommer frem i regjeringsplattformen.

Det som står der er at formueskatten skal reduseres og ikke at den skal fjernes. Men til Dagsavisen presiserer hun at også andre skattelettelser vil bli presentert det kommende året, og at regjeringen akter å bedrive en politikk som innebærer reduksjon i både skatter og avgifter. Hun understreker også at de har gitt større skatte- og avgiftskutt enn noen andre regjeringer har gjort. Hun kan dog ikke si noe om hvor kuttene skal komme, men sier at det vil komme.

Norge går godt

Finansministeren er fornøyd med den økonomiske situasjonen og slår fast at den norske økonomien går godt. At partilederen har et ønske om å satse med på vei er en dårlig skjult hemmelighet, og til avisen sier hun at hun tror at Frps velgere vil sette pris på flere kilometer med ny asfalt. Hun er også sterk i troen på at en satsing på samfersel vil være like populært blant hennes velgere som nye skattekutt.