SV er ikke i mangel på kreative ideer for å vinne tilbake tapt terreng i forhold til de andre partiene, og nå har partiets profilerte politiker Bård Vegard Solhjell kommet med et nytt og spesielt forslag: han ønsker at partiet skal jobbe for en NRK-rabatt for fattige og single.

TV-rabatt

Solhjell ønsker altså å gi både single og fattige mennesker en rabatt på TV-lisensen, og dette skal dekkes inn ved at de som er bedre stilt rent økonomisk skal betale mer. Forslaget vil nok bli kontroversielt og det vil bli spennende å se på reaksjonene fra politisk hold og blant velgerne.

Regjeringen har uttrykt at de i løpet av vinteren skal foreta en vurdering av lisensordningen og her skal det kommes til enighet om lisensen skal fjernes eller ikke. Hvis den fjernes må man ha på plass en alternativ måte som NRK kan få inn penger på. Solhjell mener at en særegen NRK-skatt kan være et bra alternativ til dagens ordning, og han har bedt kulturminister Widvey om å vurdere en ordning som innebærer singel- og fattigrabatt på NRK hvor de som har god økonomi må betale mer.

SV-politikeren foreslår også at en NRK-skatt som dette skal være progressiv, og det innebærer at jo større inntekt man har jo mer skal man betale til NRK – og dette skal gjøres via skatteseddelen.

Solhjell mener at en ordning som dette vil være en mye mer rettferdig finansiering av statskanalen enn hva dagens ordning innebærer.