Ønsker du å sende penger til hjemlandet ditt?

Det er mange innvandrere i Norge eller nordmenn som har innvandrerbakgrunn som ønsker å sende penger til sine slektninger i hjemlandet, og hos Finansportalen har man opprettet en tjeneste som gjør dette både enkelt, billigere og trygt.

Tjenesten som Finansportalen har opprettet, Sende Penger Hjem, er en meget god tjeneste som forenkler denne prosessen og som i tillegg gjør det tryggere å sende hjem penger.

God tjeneste

Tjenesten Send Penger hjem ble opprettet på initiativ fra Utenriksdepartementet, Barne,- likestillings og inkluderingsdepartementet for en god tid tilbake (2010), men fortjener definitivt å bli løfter frem i lyset igjen, og det er akkurat det vi skal gjøre i denne artikkelen på ToppFinans.com.

Tjenesten, som du finner på denne siden, er ment å hjelpe forbrukere her til lands som både ønsker og har behov for å få sendt avgårde penger til familie eller venner i landet hvor de opprinnelig kommer fra, eller hvor de har slektninger. Tjenesten lar forbrukerne helt gratis sammenligne priser på slike pengeoverføringer slik at man får det så billig som mulig, samtidig som det blir både bedre og tryggere å gjøre disse transaksjonene. Flere aktører sammenlignes, og det vil være forskjell i priser mellom de forskjellige landene, og tjenesten er også lansert på engelsk.

Årsaken til at nettsidene ble lansert

Hvert år sendes store pengebeløp til familie og slekt i utlandet av innvandrere i Norge og nordmenn som har innvandrerbakgrunn. På internasjonal basis utgjør slike overføringer hele 200 milliarder dollar pr. år og dette tilsvarer et beløp som overgår den internasjonale bistanden to ganger. Men i følge PRIO går dessverre opptil 25% av disse beløpene tapt i kostnader i forbindelse med overføringene, og det er dette norske myndigheter har ønsket å gjøre noe med.

Tanken bak har vært at hvis man lykkes med å gjennomføre en effektivisering av disse overføringene så vil dette faktisk være et godt bistandsbidrag fra Norges side, og ettersom man har muligheten til å sammenligne priser og vilkår kan man kutte kostnadene med overføringene og dermed sørge for at så mye som mulig av pengene faktisk kommer frem dit de er ment.

Tjensten kan derfor brukes til å gjøre veloverveide og kvalifiserte valg når penger skal sendes fra Norge til utlandet, noe som resulterer i lavest mulig pris og høyest mulig kvalitet på overføringene. Dette igjen vil stimuliere til økt konkurranse slik at private overføringer kan bli enda billigere. Sendepengerhjem.no har vektlagt pengeoverføringer til u-land.

Det er de største befolkningsgruppene i Norge som har behov for å sende penger hjem som omfattes av dette nettverktøyet, og det er i all hovedsak land med lav og middels inntekt (etter Verdensbankens inndeling) som er inkludert. Pr. dags dato er det 29 land som er inkludert i verktøyet.