Uventet vekst struper rentekutt

Veksten i økonomien på fastlands-Norge har vært svak det siste halvannet året, men denne våren har det eksplodert!

Den uventede kraftige veksten i Norges BNP (bruttonasjonalprodukt) betyr at man trolig kan se langt etter et rentekutt denne høsten.

økonomisk vekst

Vekst på 1,2%

I årets andre kvartal hadde altså BNP en vekst på solide 1,2% kommer det frem fra Statistisk Sentralbyrå, og i denne veksten sto produksjonen av kraft for omtrent 0,3%.

Tidligere i år har det vært antatt at vi ville få et nytt rentekutt i Norge på grunn av svak vekst, men dette skal man trolig nå bare glemme i følge ekspertene. Den uventede veksten er betydelig høyere enn hva både ekspertene og Norges Bank hadde forventet, og veksten kommer som en følge av at både sysselsettingen og prisveksten har blitt høyere i løpet av året.

I årets første kvartal var tilsvarende vekst på 0,5%, og økningen var på samme nivå som høsten i fjor. SSB skriver i sin rapport at veksten i produksjonen av varer og i industrien har vært krafktig, i tillegg til at man har opplevd en økning i eksport av tradisjonelle varer. Produksjonen av tjenester og konsumveksten har vært mer eller mindre stabil.

Styrket krone

Camilla Viland som er valutaanalytiker i DNB Markets sier til E24 seg enig i at et kutt i rentene nå er lite trolig. På spørsmål om hun forventer en heving av renten så konkluderer hun med at dette nok ligger litt frem i tid, men hun er nokså sikker på at en reduksjon sannsynligvis ikke vil skje. Hun påpeker imidlertid at i og med at veksten var høyere enn det Norges Bank selv hadde forventet så vil de de nok oppjustere rentebanen.

Som et resultat av oppgangen så styrket den norske kronen seg mot euroen, og dette var med 4 ører. Man får nå altså en euro for 8,16 kr i forhold til 8,20 kr som var nivået før tallene ble presentert.

Helhetsbildet over norsk økonomi har altså blitt betydelig bedre enn hva som ble spådd ved forrige rentemøte, og nå går Norge bedre enn hva de fleste eksperter hadde trodd – noe man ser på både tallene for arbeidsledighet og i statistikken for handel.

Optimistiske forbrukere

Oppsvinget i økonomien mener man i Nordea at skyldes at forbrukerne er mer optimistiske enn hva økonomene hadde trodd, og i og med at det er lave renter og lett å få lån så stiger både boligprisene og forbruket. Fra Nordeas side maner man fortsatt at 2015 kan bli et svakt år økonomisk sett, og dette begrunner man med at effekten av oljeselskapenes innstramminger fortsatt ikke har vist seg. Optimismen til nordmennene vil derfor få seg en kraftig test hvis Eric Bruce i Nordea har rett.

Det har tidligere vært antydet fra Sentralbanken at rentene skal ha økes forsiktig fra 2016, men med dagens vekst kan en heving av renten være betydelig nærmere enn dette anslaget.