I september måned ble det registrert en prisstigning og konsumprisindeksen steg med 0,5% fra august til september. Høyere priser på strøm, møbler og klær var de enkeltfaktorene som bidro mest til at prisene endte opp.

Lavere matvarepriser dempet

Årsaken til at oppgangen ikke ble større enn den faktisk var skyldtes at matvareprisene falt med 0,9%, og for alle matgrupper var det en nedgang i prisen med unntak av frukt – ikke overraskende.

Når det gjelder klær så har det vært en periode med nedgang i pris i 5 måneder i strekk, men nå kom altså en oppgang og stigningen fra august til september var på 6,7% – en oppgang som er vanlig for denne perioden. Årsaken til dette er at sesongsalget på de resterende sommervarene er avsluttet. Når sommervarene skal ut av butikkene skrus prisene noe ned, og derfor vil oppgangen merkes ekstra i september.

Også for innredningsartkler, dekorasjonsartikler og på møbler var det en merkbar prisstigning på 7,3%, og akkurat som med klærne og de nevnte artiklene var det salg på sommerartikler som førte til et fall i pris i august.

De økte strømprisene sørget for at man fikk en prisøkning i elektrisitet og nettleie med 4%.

Det siste året

I løpet av det året som har gått at prisen på mat og drikke (uten alkohol) hatt en stigning på 2,4%, og det er kun oljer og fett som har hatt en nedgang i pris. Husleien for selveiere gikk opp med 2,5% mens transporttjenester har blitt 5,3% dyrere.

De nevnte møblene og innredningsartikler/dekorasjonsartikler gikk opp med krafite 6,9%, og også restaurantpriser, alkohol, tobakk, samt aviser etc. førte til at konsumprisindeksen endte opp med totalt 2,4% det siste året.

I løpet av de 12 siste månedene har reduserte priser på klør og elektrisitet, samt på husholdningsvarer som for eksempel vaskemidler før til at KPI ble bremset opp noe.