Det er mange som leier inn håndverkere til forskjellige oppussingsprosjekter, men her må man være nøye på å hente inn et prisoverslag i forkant.

Et prisoverslag vil være en stor sikkerhet for deg, for hvis håndverkeren gir deg en regning som er dyrere enn det som er forespeilet står du sterkere enn hva du skulle tro.

Du skal ikke betale mer enn avtalt!

Går du med planer om å pusse opp hjemme men tenker på å leie inn en snekker eller en annen håndverker? Da har du én ting å gjøre: be vedkommende komme med et prisoverslag til deg. Dette koster ingenting og kan vise seg å bli gull verdt for deg.

Når du har en håndverker som utfører et arbeid for deg så er du faktisk beskyttet av en lov som omfatter dette, nemlig håndverkertjenesteloven. Denne loven sørger for at fagarbeiderne ikke har muligheten til å gi sine kunder en økonomisk guffen overraskelse når regningen kommer i postkassen. Som sagt gjelder det imidlertid at du gjør de korrekte forberedelsene først. Husk at denne loven også gjelder om du har bilen din på et verksted, og hvis du der blir presentert for regninger som er større enn avtalt skal du ikke betale dem!

På DinSide.no trekker man frem to eksempler på hvor forskjellige bruken av en håndverker kan utarte seg, hvorav en ene kunden hadde fått et tilbud i forkant, mens den andre kunden ikke hadde fått det.

I det første tilfellet gjaldt det elektrisk arbeid hvor prisoverslaget var på rundt 18.000 kroner fra elektrikeren. Regningen endte på nesten 55.000 kroner, men selv om kunden hadde godkjent noen av ekstrakostnadene gikk han til Forbrukertvistutvalget med en klage hvor han krevde over 14.000 kroner i avslag, noe han fikk gjennomslag for.

I det andre tilfellet hadde en kunde bedt om å få tint opp noen vannrør, men ba ikke om et tilbud på jobben. Regningen som var på over 19.000 kroner syntes kunden var altfor dyr og klaget saken inn for Forbrukertvistutvalget. FTU mente ikke at prisen av urimelig og ettersom han ikke hadde fått noen indikasjoner på forhånd om at det skulle bli billigere fikk han derfor ikke gjennomslag for sitt krav.

Hva lærer man av slike eksempler? Skaff et prisoverslag!

Overfakturering er ulovlig

Hvis man ber om et slikt prisoverslag og har håndverker i tjeneste aktiveres som sagt den nevne loven, og med et prisoverslag er det ekstra mange gunstige paragrafer som trer i kraft på kundens side.
Med et prisoverslag kommer nemlig håndverkertjenesteloven inn i bildet med mange kjekke paragrafer.

* Arbeideren kan ikke utføre ekstraarbeid som vil medføre merkostnader uten å ha konferert med deg på forhånd.
* Den endelige prisen skal ikke i vesentlig grad overstige det foreliggende overslaget, og aldri mer enn 15% dyrere – med mindre ekstra utgifter på forhånd er avtalt.
* Prisen som kommer frem i overslaget skal inkludere moms.
* Et prisoverslag og en uforpliktende prisantydning er to forskjellige ting. Oppstår det en tvist om hvilket tilbud som foreligger er det håndverkeren som har bevisbyrden.

Du skal imidlertid være klar over at du ikke er uten rettigheter selv om du ikke har fått et prisoverslag. Den samme loven sier at priser for utført arbeid skal være innenfor rimelighetens grenser og følge en ‘gjengs pris’. Det kan dog være vanskelig, som det andre eksempelet som ble trukket frem ovenfor, å bevise at man har blitt fakturert urimelig.

Har du fått en 100% fornøyd-garanti? Da sitter du ekstra godt i det, for da skal du faktisk bli 100% fornøyd etter at jobben er gjort!