Det er mulig å oppnå velstand – du må bare tenke annerledes

Det er ingen tvil om det finnes både ‘fattige og rike’ i Norge i dag, men det er håp for de aller fleste – man må bare tenke litt annerledes, og spesielt på to felt er det forskjeller mellom disse gruppene.

Forandre tenkesett

Tanken på det å oppnå velstand er noe som sitter i de aller fleste, men forskjellen fra dem som befinner seg i en slik posisjon og de som ikke gjør det finner vi på to forskjellige felt. Det handler konkret om at man både må tenke og deretter handle annerledes enn det man gjør for at man skal ha muligheten til å oppleve en tilstand som privilegert eller velbeslått.

To viktige elementer

De som har en god økonomi har to fordeler som skiller dem fra de som har en svakere økonomi, kommer det frem i Finansavisen. For det første har de med god økonomi en evne til å både planlegge og sette til side penger. Rent konkret innebærer det at denne gruppen mennesker unngår kostbar kreditt, samtidig som de raskt betaler ned sine lån. Når man gjør dette befinner man seg i en posisjon hvor man får opparbeidet seg bedre og bedre betingelser og dermed også betydelig større økonomisk muskelkraft. Den vanlige ‘mannen i gata’ som har en god økonomi og som kanskje kan betegnes som rik, kjennetegnes av at han eller hun har kommet seg dit de er som et resultat av hardt og ærlig arbeid. Selv om disse menneskene har en god inntekt har de også et moderat forbruk, og det handler derfor om å bygge stein på stein for å komme seg dit man vil. Som vi har sagt i flere artikler tidligere her på ToppFinans.com: det finnes ingen snarveier til himmelen – bare hardt og målrettet arbeid.

For å bygge seg opp en formue vil det derfor være et sjakktrekk å entre boligmarkedet så fort som mulig, og begynne en aggressiv nedbetaling. Grunnen til dette er enkelt og greit at boligprisene har steget jevnt hele tiden, med unntak av noen få korrigeringer. I artikkelen understrekes det at veksten i priser på leiligheter i løpet av de siste 20 årene har vært på kolossale 499%, og dermed ser man viktigheten av å komme seg inn på boligmarkedet.

De to forskjellene mellom disse to gruppene mennesker handler derfor om planlegging/tilsidesetting av penger og hardt, ærlig arbeid!

Dette må til for at du skal komme deg over kneika

Som allerede nevnt: det handler om å komme seg inn i boligmarkedet så tidlig som mulig for å deretter å starte nedbetalingen. Man opparbeider seg på denne måten en stor egenkapital, og deretter økonomiske muskler. Å investere i en utdanning vil også være meget smart ettersom man da har sjansen til å komme seg i en jobb som betaler bra og for å sikre fremtiden økonomisk. Har man utdanning har man som oftest også et sikkerhetsnett.

Sparer du penger i aksjefond kan det være smart å investere mer risikabelt enn det du gjør i dag. Historisk sett gir aksjemarkedet en meget god avkastning i forhold til sparing i bank, og over tid med langsiktig sparing vil man kunne tjene godt med penger på dette.

Pass også på pensjonen din og gjør de smarte grepene her. Tenk på at du må stå lenger i jobb i dag for å få den samme pensjonen som man tidligere hadde. Hvis du ønsker å pensjonere deg tidligere kan det derfor være et godt råd å starte med pensjonssparing så tidlig som mulig. Kontakt gjerne banken din for å få hjelp til dette – det kan være et økonomisk grep du ikke kommer til å angre på.