Vi er blir stadig mer bekymret for sparepengene våre

At utsiktene i Norges økonomiske fremtid er svekket samt at kronen har utviklet seg til det svakere har ført til at stadig flere nordmenn er engstelig for sparepengene sine.

Den pågående nedturen i norsk økonomi har ført til at mange er redde for at de må bruke opp sine oppsparte reserver for å få råd til å holde forbruket sitt på dagens nivå. Over 40% av oss er engstelige for at pengene vi har spart opp vil forsvinne allerede i år.

En realitetsorientering

Undersøkelsen som avslører disse tallene gjennomføres hvert år av TNS Gallup på oppdrag fra Nordea, og det er altså her det kommer frem at så mange som 42% av oss frykter at sparepengene vil bli brukt opp i 2015. På samme tid i fjor var tallet på under 30% og det viser at den nåværende økonomiske virkeligheten for alvor har begynt å synke inn i den norske befolkningen.

Den profilerte forbrukerøkonomen i Nordea, Elin Reitan, tror tallene indikerer at nordmenn har fått en skikkelig realitetsorientering, men at de også forteller noe om at vi ikke er villige til å gi opp de godene vi har etablert i vår hverdag. Selv om mange faktisk må tømme kontoen av ren nødvendighet gjelder dette langt i fra alle som deler denne bekymkringen.

Det er et ubestridelig faktum at vi bruker mye penger på oss selv og spesielt gjelder dette ferier. Det er ingen som bruker mer midler på dette enn oss, men for mange begynner det nå å gå opp for dem at kostnadene vil være høyere enn tidligere. Dette har blitt en realitet etter at den norske kronen har svekket seg i forhold til utenlandsk valuta, samt at den norske økonomien er på en liten nedtur, forklarer Reitan.

Bufferen er fortsatt viktig

Reitan er også klinkende klar på at vi ikke bør opprettholde det høye forbruket på bekostning av bufferkontoen. Man er nødt til å ha oppsparte midler tilgjengelig for de uforutsette utgiftene ettersom man vet at disse vil komme på ett eller annet tidspunkt. Det handler med andre ord om å tilpasse forbruket til den økonomiske hverdagen, og med litt enkel planlegging kan man lykkes godt med dette.