Boliggjelden til nordmenn øker stadig

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at nordmenns boliggjeld fortsetter å øke, men veksten er noe lavere enn sammenlignet med juni i fjor.

Det er en kjent sak at boligmarkedet i Norge er en het potet og at prisene fortsetter å stige, og dette er de siste tallene fra SSB et tydelig bevis på.

Økning med 6,6% fra juni i fjor

Fra juni i fjor (2013) til juni i år økte nordmenns boliglån med solide 6,6% viser altså de nye tallene fra Statistisk Sentralbyrå. Dette innebærer at norske husholdninger, ved utgangen av juni i år, totalt sett har 2.114 milliarder kroner i lån fra finansforetak hvor man har pant i bolig.

Veksten som har vært de siste 12 månedene gikk imidlertid ned 0,1% sammenlignet med de samme tallene fra måneden før. Sammenligner man 12 månedersveksten med med juni fra forrige år (altså fra juni 2012 til juni 2013) har denne falt med 1,1% det siste året.

Ser man må det totale gjeldsnivået for norske husholdninger utgjør boliglånene 84,4% av finansforetakenes totale utlån (ved utgangen av juni). Den totale lånegjelden for de norske husholdningene er ved utgangen av juni 2014 på 2.504 milliarder kroner.

Anbefaler nedbetaling av gjeld

Nordmenns boliglånsgjeld er som du ser stadig økende og mye av dette skyldes nok det lave rentenivået. Å ha en høyt gjeldsnivå i husholdningen er aldri gunstig, og det anbefales at man i perioder hvor rentene er lave øker nedbetalingen på lånet. Tiden vil komme da en renteøkning vil gjøre seg gjeldene og da gjelder det at man har benyttet muligheten til å senke eget gjeldsnivå. Når renten er så lav som den er nå er dette en meget god form for sparing, og i stedet for å legge til side de pengene man sparer på lave renter bør man derfor heller kjøre pengene inn i boliglånet.

Du kan lese mer om denne spareformen i denne artikkelen.