Ny angrerettslov for fjernhandel på plass

På nettsidene til Hegnar.no har man publisert en artikkel skrevet av advokatfullmektig Marion Mee Aassved ved Bing Hodneland advokatselskap hvor man minner om at den nye angreretten for handel på nett har trådt i kraft.

Den nye loven kan i følge artikkelen gjøre det langt mer attraktivt å handle på nett fremfor vanlig butikkhandel.

Nedgang i netthandel

Norske husholdningers netthandel hadde i 2013 en nedgang på 3% i forhold til 2012, men advokatfullmektigen mener at den nye angreretten altså vil kunne føre til et økning i denne handelen igjen. Den nye loven, som trådte i kraft den 20.juni d.å., gjelder for de som går til anskaffelse av tjenester og varer gjennom fjernsalg, og herunder kommer telefoni og internett. Kjøpet må også ha en verdi som overstiger 300 kroner inkludert frakt og andre kostnader. Tjenester av finansiell art omfattes også av den nye angrerettsloven, og herunder kan man nevnte både bank og forsikring.

Økt beskyttelse for forbrukerne

Hovedpoenget med den nye angrerettsloven innbærer at du som forbruker i all hovedsak har muligheten til å avbryte et kjøp uten at det skal koste penger. Selv om varen er sendt eller at tjenesten er påbegynt så kan man altså benytte angreretten allikevel, men i slike tilfeller må man regne med at eventuelle returkostnader/vederlag kan påløpe hvis man har bedt om at denne tjenesten skal begynne før fristen til å angre har gått ut. I praksis betyr det at du som forbruker har muligheten til å ombestemme deg, og dette igjen skulle helt klart gi deg bedre beskyttelse ved fjernhandel kontra butikkhandel.

Gjelder i 14 dager

Etter at kjøpet ble gjennomført har du angrerett i inntil 14 dager, og dette gjelder hvis selgeren har overhold opplysningsplikten overfor deg. Denne plikten er et sentralt punkt i loven, og hvis selger ikke overholder den kan faktisk angreretten utvides i inntil 12 måneder. Selger plikter derfor å oppgi alle relevante opplysninger om denne retten og om varen.

Det gunstige med denne opplysningsplikten er at det er selgers oppgave å bevise at denne er overholdt, og som kjøper skal du ha muligheten til å sikre deg denne avtalen på et såkalt ‘varig medium’ – altså i papirformat eller lagret elektronisk. Dette skal gjøres for å unngå eventuelle tvister om hva som ble sagt og gjort, og dette igjen gjør fjernhandelen langt mer ryddig.

Relevant informasjon

Som sagt skal altså selger opplyse kjøper om relevant informasjon, og her er det helt klare retningslinjer for hvilke opplysninger som skal komme frem – og det hele er klinkende klart og forståelig.

* Varen/tjenesten skal beskrives slik at både egenskaper og funksjoner kommer frem.

* Adresse ved klager skal komme frem, og navnet på foretaker, adresse og telefonnummer skal være med.

* Kostnadsoversikt for varen/tjenesten. Her skal avgifter, samt frakt og levering også fremkomme.

* Hvordan betaling, levering og oppfyllelse foregår skal fremkomme. Også innleveringsfrister og hvordan reklamasjonshåndtering foregår skal også komme frem.

* Det skal fremkomme at det foreligger angrerett og et standardisert skjema for dette skal følge med. Tidsfrister og fremgangsmåter for å bruke dette være tydelig. Skjemaer som dette, både for forbruker og selger kan lastes ned her.

Unntak

Angreretten har noen unntak og den vil ikke gjelde for kjøp av reiser og innkvartering, og heller ikke billettkjøp til for eksempel arrangementer. Andre kjøp som billeie, medisinkjøp, medisinsk utstyr, catering, hotell og varetransport vil heller ikke komme inn under denne loven. Angreretten gjelder kun hvis varen er forseglet.