Netthandel fra utlandet er noe mange benytter seg av i Norge, men er du egentlig klar over hvilke ekstrakostnader du får som en følge av dette?

Det kan være innviklet å forholde seg til hvilke avgiftsregler som gjelder når man skal handle på nett fra utlandet, og derfor får du her en liten guide over de gjeldende reglene.

Flere avgifter

Når vi snakker om avgifter som kommer ved handel på nett fra utlandet så er det snakk om merverdiavgiften, tollen og fortollingsgebyret. I artikkelen får du vite hva disse forskjellige avgiftene innbefatter, og hvordan de vil virke inn på din netthandel fra utlandet.

Bringer du varen fysisk over grensen eller bestiller du?

Det første vi kan si er at det er en forskjell på om du fysisk bringer varen fra f.eks. Sverige til Norge over grensen eller om du bestiller den over nett. Kommer du for eksempel fra en ferie hvor du har vært i utlandet skal det ikke betales moms, toll eller noen andre avgifter så lenge du har holdt deg innenfor de gjeldende beløpsgrensene.

Når det gjelder netthandel fra utlandet er det følgende som gjelder: hvis du kjøper noe fra utlandet som koster mindre enn 200 kroner skal du heller ikke betale gebyrer. Grensen på 200 kroner gjelder verdien på varen i seg selv – frakt og forsikringer holdes utenfor denne grensen.

På den andre siden: hvis du varens verdi som du kjøper på nett fra utlandet er på over 200 kroner vil avgiftene begynne å løpe, og det betyr moms, tollgebyr og enkelte ganger også toll – og momsen går også på frakten.

Merverdiavgiften

Alle varer du importerer som koster over 200 kroner skal det betales merverdiavgift (moms) på, og det betyr ingenting om det er en vare som i utgangspunktet er tollfri. Moms skal betales! Unntaket fra denne regelen er bøker, og disse skal det ikke betales moms på.

Avgiften på momsen er på 25%, mens den er på 15% for mat. Momsen skal også betales på frakt og toll, samt på andre avgifter. Den utenlandske merverdiavgiften kan ikke trekkes fra den merverdiavgiften som du skal betale – den er en del av varens verdi

Det finnes dog noen utenlandske nettbutikker som refunderer deres eget lands moms til deg, men dette gjøres da/søkes det om i etterkant.

Det er valutakursen ved selve fortollingen som gjelder, og denne som ligger til grunn når merverdiavgiften skal regnes ut. Det du betalte for varen vil i praksis ikke bety noe ettersom det norske tollvesenet bruker sine valutakurser når din vare skal fortolles.

Toll

Når det gjelder toll så er dette en avgift som tilkommer import av enkelte varer, men som du kan se av tabellen under så gjelder det stort sett på klær, men også på matvarer. Den er heller ikke lik på alle varegrupper, men kan variere alt etter hvilket produkt det er eller hvilket land det kommer fra. Gjennom EØS-avtalen er vi imidlertid sikret at de aller fleste varene er tollfrie, men det vil allikevel være din oppgave å kunne dokumentere varens opprinnelsesland.

nettsidene til Tollvesenet finner du en kjekk importkalkulator som du kan bruke til dette formålet, og der ser du tollsatsen på den varen du har tenkt å importere.

Toll-tabell

I tabellen ovenfor ser du noen eksempler på hva tollen er på forskjellige typer klær.

* Underbukser og truser er tollfritt
* Sportsutstyr er tollfritt
* Hodeplagg, skinnklær, samt sko og støvler er tollfritt.
* Det er toll på Sportsklær

Fortollingsgebyret

Hvis du får en vare tilsendt tilkommer det et gebyr for fortolling, og dette skal betales til den som transporterer varen. Med andre ord har dette gebyret ikke noe med verken Tollvesenet eller toll å gjøre. Dette er et gebyr som tilkommer selv om det i utgangspunktet ikke er toll på det du har bestilt.

Dette gebyret skal dekke arbeidet med utregningen av momsen og den eventuelle tollen og andre særavgifter. Dessuten dekker gebyret oppbevaringen av produktet til alle avgifter har blitt innfridd av kjøper. Du kan unnslippe dette ved å gjennomføre fortollingen selv, men du vil uansett være avhengig av både lagring og ekspedisjon. Ved å kontakte transportøren kan du opplyse om at fortollingen gjennomføres på egen hånd. Dette kan gjøres ved personlig fremmøte eller elektronisk. Ved elektronisk fortolling må varen koste mindre enn 1000 kroner – og da må både frakt og forsikring være inkludert.