Så langt i år har rekordbeløp innenfor trygdesvindel blitt avslørt, og stadig flere av de som har sugerøret ned i fellesskapets kasse risikerer nå å bli tatt.

Arbeidsminister Robert Eriksson karakteriserer tallene som helt uakseptable og bare fra januar til april i år anmelde man trygdesvindel for hele 118 millioner kroner – 23 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor.

AAP og dagpengesvindel topper

Det er i all hovedsak arbeidsavklaringspenger (AAP) og dagpenger det svindles med i Norge og tilsammen anmeldte man 459 personer for svindel av totalt 89 millioner kroner. Tallet innebærer et gjennomsnitt på 193.000 kroner per anmeldte person, og dette er naturligvis høye tall.

Eriksson kom med følgende uttalelser til NTB da han fikk tallene presentert:

– Det er uakseptabelt at det er folk som bevisst forsøker å ha et sugerør ned i vår trygdekasse. Skal vi ha legitimitet rundt velferdsordningene, må vi forhindre gratispassasjerer. Da er det er trist at det er enkelte store fisker som forholder seg til ordningene som om vi skulle vært et forsørgersamfunn. Derfor er jeg glad for at vi hvert år klarer å ta flere som bevisst går inn for svindle staten.

Største enkeltsak gjelder svindel av 2 millioner kroner

Nav melder også at en rekke enslige forsørgere også er anmeldt, og totalt er det 65 personer i denne kategorien som er mistenkt for svindel av til sammen 14 millioner kroner – noe som er dobbelt så mye som i fjor.

Nav kommenterer at det i disse sakene er vanligst at en part oppgir en annen adresse selv om paret i virkeligheten bor sammen.

Det verste tilfellet og den største enkeltsaken gjelder en person som har jobbet svart samtidig som den har mottatt AAP og sykepenger. Totalt sett gjelder denne saken svindel av bortimot 2 millioner kroner, og saken ble avslørt i samarbeid med norsk politi.

Når det gjelder svindel av trygd kombinert med svart arbeid snakker vi om 20 millioner kroner over årets fire første måneder.

Det er også mange av de som er anmeldt som har jobbet mer enn de har gitt informasjon om, og de har derfor mottatt stønad på urettmessig grunnlag. Så langt i 2015 snakkes det her om 55,4 millioner kroner fordelt på 363 personer.

Roser Nav

Arbeidsminister Eriksson forteller at Nav har de riktige verktøyene for å avsløre svindlerne og påpeker at når man nå ser en økning i størrelsen på beløpene viser det at tiltakene fungerer tilfredsstillende. Han roser også etaten for måten de jobber på og forteller at man i fremtiden skal jobbe tettere sammen med både politi, Arbeidstilsynet og Skattetaaten mot kriminalitet i arbeidslivet. Han sier at et tverretatlig samarbeid vil avdekke juks tidligere og at flere dermed vil tas.