Norge har kanskje det beste helsevesenet i verden, men det er faktisk grenser for hva vi kan få sykemelding/egenmelding for.

Leger i Norge opplever ofte at deres pasienter ønsker sykemelding på grunn av en konflikt på jobben eller rett og slett fordi de mistrives der, men dette er en mulighet man som arbeidstaker rett og slett bare kan glemme!

Gjensidig tillit

Retningslinjene er helt klare: hvis man skal ha krav på sykepenger må det altså foreligge en skade, sykdom eller lyte. Dette gjelder også for egenmeldinger, og det innebærer at om du har det ‘trasig’ på jobben i en periode vi ikke dette kunne kvalifisere til sykemelding.

I praksis: det er i utgangspunktet ikke grunnlag for sykemelding for konflikter på jobben og det eneste man da kan gjøre er å løse disse flokene lokalt. Alternativet er naturligvis å avslutte arbeidsforholdet og finne seg et annet sted å jobbe hvis problemene ikke lar seg løse.

Problemet for legestanden da er at de ofte i disse tilfellene vil få påstander om psykiske tilstander, eventuelt utbrenthet for å utløse en sykemelding, og da vil det være opptil legene å vurdere om dette er tilfellet. Det vil derfor være vanskelig å skille de som ikke ønsker å jobbe på grunn av en konflikt fra de som faktisk har ME, utrenthet eller andre reelle psykiske lidelser.

Enkelte arbeidstakere trosser både feber og hoste, mens andre synes det er greit å legge seg hjemme så snart det kommer litt snørr ut av nesen.

Helsevesenet i Norge er i stor grad bygd opp på gjensidig tillit og legene skal derfor ikke betvile det som pasientene forteller. Personlige problemer faller derfor ikke inn under lovverket som kan gi sykepenger, men naturligvis kan slike problemer lede videre til psykiske lidelser, og dette kan det altså være en stor utfordring å vurdere for en lege.

deprimert-arbeid

Og forøvrig; bit tennene sammen ved lett sykdom!

Når bør man egentlig holde seg hjemme fra jobb i de tilfellene når man faktisk er syk? Dette er det selvsagt umulig å gi noe klart svar på og i utgangspunktet har vi alle forskjellige toleransegrenser. Enkelte arbeidstakere trosser både feber og hoste, mens andre synes det er greit å legge seg hjemme så snart det kommer litt snørr ut av nesen. Uansett hva som feiler: å ha tilhold et sted er positivt for helsen, og så lenge man føler at man klarer å skjøtte jobben, om så i redusert tempo, er det ingen grunn til å legge seg hjemme.

En liten forkjølelse kan man glatt bite i seg hvis man har en kontorjobb, og ta gjerne litt febernedsettende for å gjøre dagen lettere. Har man et fysisk krevende arbeid stiller det seg litt annerledes, og man må også vurdere faren for å smitte andre – men dette igjen er avhengig av hva man ‘lider’ av.

Arbeidsgiver er gjerne forståelsesfull

For å gå litt tilbake til det artikkelen opprinnelig omhandlet, så kan man i vanskelige situasjoner i livet gjerne ta en prat med arbeidsgiver. Samlivsbrudd, dødsfall og eventuelle problemer på arbeidplassen er aldri enkelt, og det finnes regler for velferdpermisjon i Norge. Arbeidsgivere flest vil vise forståelse for at man har behov for et kortvarig fravær i situasjoner som dette. Konflikter i arbeidslivet vil oppleves som vanskelig for begge parter men det er ingenting som løses ved at man velger å holde seg hjemme uten å ha hatt en dialog med arbeidsplassen.