Som vi lenge har mistenkt så viser det seg nå at vi nordmenn har planlagt å bruke mindre penger i sommerferien i år enn hva vi gjorde i fjor. Utfordrende tider for landets økonomi fører nok til at vi nå strammer inn forbruket.

Unngå feriefellene

Det ligger altså an til en sommerferie på sparebluss i år, men selv om det er planlagt å bruke mindre penger er det ingen tvil om at det går mye penger i sommermånedene.

Fall for andre året på rad

Det er altså for andre året på rad at forbruket av feriepenger faller, og toppåret var i 2014 da vi brukte hele 24.457 kroner på sommerferien vår. I fjor brukte vi 23.204 kroner på sommerferien, men vi i år altså har planlagt et feriebudsjett på 20.175 kroner, og dette er en nedgang på solide 15%.

Den fremtredende forbrukerøkonomen, Elin Reitan i Nordea, har fått undersøkelsen fra TNS Gallup i hende, og hun forklarer at nedturen i oljesektoren for alvor har begynt å gi utslag i nordmenns forbruk.

– Til tross for at vi nordmenn prioriterer ferie høyt, kuttes feriebudsjettet ganske betraktelig i år. Det indikerer at folk har begynt å stramme til forbrukskrana.

Mange av oss ser for oss å feriere hjemme i Norge, og det er kun 9% som har planlagt å bruke størstedelen av ferien i utlandet. I fjor var antallet på 15%, så tallene fra TNS Gallup er forholdvis tydelige.

Så mange som 45% sier at ferien blir avviklet her hjemme, mens 42% svarer at årets ferie blir en kombinasjon av innland og utland. 3% av de forespurte svarte at de var usikre da de ble spurt i slutten av april måned.

Som sagt er det trolig krisen i oljesektoren som sørger for at det skal brukes mindre penger på sommerferien, og at mange velger å feriere hjemme i tillegg er positivt for den norske økonomien. At vi bruker penger hjemme vil gi en ekstra boost landets økonomi, og husk at det er mange fine feriemuligheter i vårt langstrakte land.