Mikrosparing ser ut til virkelig å slå an her i landet og i løpet av de siste seks månedene har godt over 100.000 nordmenn kastet seg på den nye folkesparingen.

Sparing er en av de største økonomiske utfordringene vi har, men den nye sparemetoden, mikrosparing, ser ut til å gjøre det enklere for Ola og Kari Nordmann å sette penger til siden!

Hva er mikrosparing?

Mikrosparing betyr kort og godt at sparing inntreffer hver eneste gang du bruker bankkortet ditt, og det innebærer at en visst beløp trekkes automatisk og settes på en separat sparekonto. Det er lik fordeling mellom kjønnene som benytter seg av tjenesten og det er i aldersgruppen 20-39 år vi finner aller flest som benytter seg av denne muligheten. De aller fleste velger et fast beløp som trekkes fra kontoen når kortet brukes på betalingsterminalen.

Man kan velge om man ønsker å spare i en gitt prosentandel av det beløpet som man betaler eller man kan velge å trekke et fast beløp. Det minste beløpet man kan spare er 2 kroner pr. hendelse og all sparingen vil foregå i hele kroner. Banken din vil sjekke at det er dekning for det foretrukne beløpet før det trekkes av kontoen din.

Når man har valgt mikrosparing kan man i nettbanken finne oversikt over avtalen og der kan man også endre både beløp og spareform etter hvert. Man kan også stanse sparingen for en gitt periode eller rett og slett avslutte mikrosparingen hvis man ønsker det.

Man sparer kun på det kortet man oppretter avtalen på, og uttak i minibank gjelder ikke for mikrosparingen. Hvis du for eksempel tar ut penger i butikken samtidig som du betaler for varer vil du spare av det totale beløpet som kortet belastes for. Ved bruk av kort vil det ta alt fra 1-3 dager før sparingen overføres til sparekontoen, og dette vil da vises på din kontooversikt.

Bruker du kortet mye så kan dette være en veldig god måte å legge til side ekstra penger på, og noe vi her på ToppFinans virkelig anbefaler!