I en ny undersøkelse fra kredittanalysebyrået Experian kommer det frem at menn i alderen 40-44 år er landets desidert dårligste betalere, og fra Experians side er man skremt over forskjellene som råder mellom kjønnene.

Frykten for at unge mennesker er de som sliter mest med økonomien er mer eller mindre ubegrunnet og det viser seg altså at det er menn som er i 40-årene som sliter mest med å betale for seg.

Hver tiende har betalingsanmerkninger

Undersøkelsen som det refereres til viser altså at omtrent hver tiende norske mann mellom 40 og 44 år har opparbeidet seg betalingsanmerkninger, og denne prosentandelen er faktisk nesten like høy for de av mennene som er i slutten av 40-årene. Ser vi hele landet og alle aldre under ett, så er det slik at 6% av alle menn her betalingsanmerkninger, og at det samlede gjeldskravet beløper seg på omkring 29 milliarder kroner.

På den andre siden så har 3,9% av kvinnene betalingsanmerkninger og det samlede gjeldskravet her er kun på 6,9 milliarder kroner.

Skremmende forskjeller

Fra Experians side er man skremt over forskjellene mellom menn og kvinner. Direktør Frode Berg i selskapet sier at det i bunn og grunn handler om forholdet og holdningene man har til penger, samt det ansvaret dette medfølger. Direktøren trekker frem 40-årskrisen som en årsak til noe av dette og påpeker at det kjøpes motorsykler og biler på kreditt, og at dette vil kunne føre til betalingsproblemer.

Fra Sparebank 1-gruppens side har man en annen forklaring på problemet og forbrukerøkonom Magne Gundersen peker på samlivsbruddene som en kilde til betalingsproblemene. Han sier at situasjonen er veldig alvorlig for dem det gjelder, og han understreker at skilsmisser er kostbare affærer. I tillegg til disse kostnadene sitter som regel menn i denne alderen med en i utgangspunktet stor gjeld, og kombinasjonen av samlivsbrudd og stor gjeld er dårlig butikk i følge ham.