Går det utfor med AS Norge?

Nordmenn ser ut til å ha mistet troen på AS Norge men vår egen personlige økonomi ser vi langt lysere på.

Tilliten til at Norge skal få en positiv økonomisk utvikling til neste år ser ut til å ha fått seg et skudd for baugen i følge NTB. Dette baserer man på det kvartalsvise Forventningsbarometeret som lages av Finans Norge. 1000 mennesker har blitt spurt om hva de tror om den økonomiske situasjonen for landet og hva forventningene til egen økonomi vil bli. De fallende oljeprisene og nedbemmanningen i olje- og gassindustrien er med på skape en usikkerhet som slår negativt ut.

Vi har snudd

Stemningen ser altså ut til å ha snudd og nå er det 19% flere nordmenn som tror at vi går et tøft år i møte enn det er mennesker som har god tro. For bare tre månederer siden var overvekten på kun 3,2% og det innebærer altså at stadig flere tror det vil gå nedover med norsk økonomi i 2015.

Idar Kreutzer i Finans Norge understreker imidlertid at nyhetsbildet spiller en viktig rolle over hva folk mener og sier at slike skiftninger har vært registrert også tidligere – og da spesielt i forbindelse med at man har opplevd fall i oljeprisene.

Oljen har stupt

Forrige fredag meldte SSB om det største fallet i oljeprisen siden finanskrisen i 2008. I tredje kvartal ble Nordsjøoljen Brent Blend priset til 103,5 dollar fatet, mens snittprisen så langt i årets siste kvartal er på 85,8 doller, og bunnen har faktisk vært så lav som 78,5 dollar fatet, og dette var den 18. november.

Pessimismen betyr at folk skjønner at vi er en nasjon som er avhengig av oljen, men samtidig har fallet i oljeprisen svekket kronen – og det betyr i praksis at eksportindustrien får bedre vilkår å konkurrere på.

Stor tro på oss selv – fortsatt

Selv om troen på nasjonens økonomi er svak har vi fortsatt gulltro på det som omhandler vår personlige økonomi. Denne optimismen har riktignok falt noe, men er fortsatt på et meget høyt nivå. Andre tall bekrefter også at spareviljen vår har blitt stor og faktisk er det slik at husholdningenes innskudd i bank for første gang har passert 1000 milliarder kroner, og dette er en oppgang på 40% over de siste 5 årene – noe som også ser ut til å fortsette videre.

Økt sparing betyr imidlertid lavere konsum, og sammen med mindre aktivitet i olje- og gassektoren betyr dette at norsk økonomi svekkes. Kreutzer sier at det å ‘spare seg til fant’ idag faktisk har begynt å få en slags gyldighet.